Ravebo streeft naar duurzaamheid, inclusief milieu principes als een integraal onderdeel van ons bedrijf. Deze toewijding is gebaseerd op onze ambitie om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We conformeren ons aan de Leidende Beginselen van de Verenigde Naties inzake Bedrijven en Mensenrechten. We voldoen aan de toepasselijke milieu- en internationale wetten.

Klimaatverandering

Ravebo is bereid bij te dragen aan maatschappelijke behoeften en uitdagingen via ons bedrijf. Via onze kernactiviteiten bevorderen we schone lucht en een beter leefmilieu door de ontwikkeling van onze natte gaswassers. We ondersteunen de doelstellingen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Akkoord van Parijs. We streven ernaar het energieverbruik te verminderen en schonere en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken om onze activiteiten te voeden. We werken samen met onze medewerkers en partners om de CO2-voetafdruk van onze diensten te minimaliseren. Als onderdeel van ons managementbeleid overwegen we nieuwe technologieën; klimaatverandering maakt deel uit van onze aanpak en we houden hier rekening mee bij het zakendoen.

Voorkomen van vervuiling

Bij projecten op locatie voorkomen we of proberen we de milieu-impact te beperken door geen chemicaliën te gebruiken of milieu-incidenten te vermijden door verontreinigende stoffen veilig te verwijderen of te bevatten voordat ze in het milieu terechtkomen. Ravebo voert een beleid gericht op het voorkomen of beperken van bodem-, water-, licht-, geluid- en luchtvervuiling, de productie of het weggooien van afvalproducten en het gebruik van gevaarlijke materialen. Dit omvat de gescheiden inzameling en verwerking van afval en efficiënt gebruik van water en energie.

Milieubeheer

Milieubeheer is een prioriteit voor Ravebo. We proberen de negatieve milieu- en sociale effecten veroorzaakt door onze bedrijfsactiviteiten te identificeren voordat ze zich voordoen en nemen passende maatregelen om deze te voorkomen, te stoppen, te minimaliseren of te verminderen. Wanneer we direct verbonden kunnen zijn met een significant negatief effect door een zakelijke relatie, gebruiken we onze invloed om de zakelijke relatie te beïnvloeden om te voorkomen of te verminderen.

Bedrijfscultuur

We stimuleren bewustwording en motivatie onder onze medewerkers en anderen die namens Ravebo werken, zodat bescherming van het milieu en respect voor gemeenschappen een prioriteit is voor iedereen. We bevorderen duurzaamheidsinspanningen. We stimuleren bewustwording en motivatie onder onze medewerkers en anderen die namens Ravebo werken, zodat de bescherming van het milieu en respect voor gemeenschappen voor iedereen een prioriteit is. We bevorderen inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Verbinden met Expertise

Bij Ravebo zijn we toegewijd aan het creëren van een duurzamere toekomst door geavanceerde technologie. Ons team van deskundigen staat klaar om u te voorzien van op maat gemaakt advies en oplossingen die aansluiten bij uw specifieke behoeften op het gebied van industriële gasreiniging en analyse. Of het nu gaat om een gedetailleerde vraag over onze producten, een offerte, of een gesprek over hoe we kunnen helpen uw milieu-impact te verminderen, we horen graag van u. Vul het onderstaande formulier in en een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met Ravebo