Dit is de Privacyverklaring van Ravebo B.V., gevestigd te 3232 LN, Brielle aan ’t Woud 2 (hierna te noemen Ravebo). In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe en waarom Ravebo, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Ravebo zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

1. Wat zijn de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. “Direct” betekent bijvoorbeeld een naam en “indirect” betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie, toch kunt worden geïdentificeerd (denk hierbij bijvoorbeeld aan een IP adres).

2. Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens; bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

3. Over welke persoonsgegevens gaat deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring gaat over verwerkingen van persoonsgegevens met betrekking tot:

 • Bezoekers van de website www.ravebo.nl;
 • Klanten (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van klanten of gegevens over zakelijke klanten die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon; bijvoorbeeld BTW nummer of KvK-nummer van een eenmanszaak);
 • Leveranciers (bijvoorbeeld persoonsgegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van leveranciers of gegevens over leveranciers die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon; bijvoorbeeld BTW nummer of KvK-nummer van een eenmanszaak).

4. Hoe maakt Ravebo wijzigingen in deze Privacyverklaring bekend?

Ravebo kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Als deze wijzigingen van wezenlijk belang zijn voor u, wordt u daarover door ons persoonlijk en / of door een melding op onze website www.ravebo.nl geïnformeerd. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van de Privacyverklaring (met datum).

5. Waarvoor verwerkt Ravebo persoonsgegevens?

Ravebo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van diensten
  Ravebo verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Zo worden persoonsgegevens verwerkt om bestellingen bij leveranciers te kunnen doen en verwerken, om bestellingen van klanten te verwerken en bestelde producten te kunnen verzenden aan klanten. Ravebo verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummers
  • Namen van contactpersonen
  Ravebo mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.
 • Facturering
  Ravebo verwerkt persoonsgegevens om facturen te kunnen verzenden aan klanten en facturen van leveranciers te kunnen betalen. Ravebo verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
  • NAW gegevens
  • Bankgegevens
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummers
  • Namen van contactpersonen
  • Machtigingen.
  Ravebo mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.
 • Klant- en leveranciersadministratie en klant- en leverancierscontact
  Ravebo verwerkt persoonsgegevens in het kader van klant- en leveranciersadministratie. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met klanten of leveranciers of vragen van klanten of leveranciers te beantwoorden. Ravebo verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
  • NAW gegevens
  • Bankgegevens
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummers
  • Namen van contactpersonen
  • Machtigingen financiële brieven
  Ravebo mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met klanten en leveranciers.
 • Direct Marketing
  Ravebo verwerkt persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden. Zo kan Ravebo contact opnemen met klanten om nieuwe producten onder de aandacht te brengen of om nieuwsbrieven te verzenden. Ravebo verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
  • E-mailadressen
  • Mailing voorkeuren
  Ravebo mag hiervoor persoonsgegevens verwerken van personen die hiertoe toestemming hebben gegeven. De verleende toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken en op ieder moment kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De intrekking of het uitoefenen van uw recht van bezwaar doet niet af aan de rechtmatigheid van verwerkingen voor het moment van intrekking of uitoefening van het recht van bezwaar.
 • Marktonderzoek en productontwikkeling
  Ravebo verwerkt persoonsgegevens voor ontwikkeling en optimalisatie van haar diensten. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt voor marktonderzoek. Ravebo verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
  • E-mailadressen
  Ravebo mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Ravebo is om ten behoeve van haar bedrijfsvoering marktonderzoek te doen en producten te ontwikkelen en verbeteren. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling
  Ravebo verwerkt persoonsgegevens voor fraudebestrijding en bestrijding van wanbetaling onder meer door middel van kredietwaardigheidscontroles. Ravebo verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
  • NAW gegevens
  • Namen van contactpersonen
  • Bankgegevens
  • Betaalverplichtingen van de betreffende klant
  • Getekende financiële brieven
  Ravebo mag hiervoor persoonsgegevens verwerken omdat het in het gerechtvaardigd belang van Ravebo is om fraude te bestrijden en wanbetaling te voorkomen. U kunt op basis van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking.
 • Cookies
  De website www.ravebo.nl maakt gebruik van cookies. Indien u vragen of klachten heeft over cookies kunt u contact opnemen met Ravebo (tel.nr.: 0181-419419).

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Ravebo verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt bij Ravebo inzage en (een) kopie(n) vragen van uw persoonsgegevens die door ons zijn verzameld. Tevens kunt u vragen om rectificatie en verwijderen van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens mocht daar aanleiding toe zijn. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegen op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Meer informatie kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Om deze rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact opnemen met Ravebo (tel.nr.: 0181-419419). Om misbruik te voorkomen, kan Ravebo u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen. U moet er daarom rekening mee houden dat wij u niet altijd kunnen helpen.

8. Hoe beveiligt Ravebo uw persoonsgegevens?

Ravebo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

9. Hoe lang bewaart Ravebo persoonsgegevens?

Ravebo bewaart persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven onder punt 5. omschreven en niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze doeleinden en niet langer dan op grond van wettelijke (o.a. fiscale) bepalingen is vereist of toegestaan.

10. Heeft u klachten?

Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met Ravebo (tel.nr.: 0181-419419). Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Verbinden met Expertise

Bij Ravebo zijn we toegewijd aan het creëren van een duurzamere toekomst door geavanceerde technologie. Ons team van deskundigen staat klaar om u te voorzien van op maat gemaakt advies en oplossingen die aansluiten bij uw specifieke behoeften op het gebied van industriële gasreiniging en analyse. Of het nu gaat om een gedetailleerde vraag over onze producten, een offerte, of een gesprek over hoe we kunnen helpen uw milieu-impact te verminderen, we horen graag van u. Vul het onderstaande formulier in en een van onze specialisten neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem contact op met Ravebo