Automatisch Isokinetische Monsternamepomp, Model ST5/ST5 Evo

De ST5 is een zeer robuuste en compacte isokinetische monsternamepomp. Voor de ST5 Evo geldt dat de aanzuigpomp volledig gescheiden is van het meet- en regelsysteem. Slechts een aanzuigleiding en elektrische verbindingskabel zijn benodigd tussen de pompunit en de controle-unit.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

De ST5 / ST5 Evo is een gebruiksvriendelijk systeem doordat het gemakkelijk te bedienen is en een duidelijke menustructuur op het kleurendisplay heeft en daarnaast intuïtief uitstekend bediend kan worden. De meetdata worden per meetpunt en minuut gemeten en berekend en tegelijkertijd automatisch opgeslagen in het geheugen. De uitlezing is eenvoudig doordat de data direct kunnen worden geëxporteerd naar een USB-stick.

De ST5 / ST5 Evo is een praktisch systeem voor gebruik in het veld vanwege het feit dat het systeem compact, licht van gewicht is en sterk is in pompcapaciteit. De omkasting heeft stevige handgrepen en is afgewerkt met afgeronde hoeken en rubber stootranden. Achter de pompinlaat bevindt zich een hoog oppervlak beschermingsfilter met een wateropvang en een sensor ter voorkoming van het eventueel doorzuigen van vloeistoffen. Het systeem heeft een volledige datalogging van alle gemeten en berekende parameters en een regeling voor het gecontroleerd verwarmen van de monsternamelans en/of het filterhuis welke is geïntegreerd met datalogging van deze temperaturen.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

De ST5 / ST5 Evo is een praktisch systeem naar gebruikersservice in het veld en gebruikers kalibratie daar het beschermingsfilter achter de inlaat gemakkelijk te vervangen is. De wateropvang kan zeer eenvoudig geleegd worden zonder de unit te moeten openmaken. Door middel van het verwijderen van twee schroeven zijn de zijpanelen te demonteren en zijn alle componenten toegankelijk. De pomp en de gasmeter zijn hierdoor gemakkelijk zelf te vervangen. Voor alle gemeten parameters is door de gebruiker via het kalibratiemenu een automatische correctiecurve in te voeren. Alle kalibratiegegevens worden opgeslagen in het systeem in een kalibratierapport en zijn direct te exporteren naar een USB-stick.

De automatisch isokinetische regeling kan ingesteld worden op de gewenste isokinetische deviatie. Daarnaast kan het debiet van de deelstroom monstername tijdens de isokinetische monstername worden ingevoerd en gewijzigd. Het systeem berekent zelf de toe te passen nozzle berekent de dichtheid op basis van de concentratie O2 en CO2. Een automatische lektest is mogelijk waarbij de data tevens worden opgeslagen in het geheugen en mede op het meetrapport verschijnen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het handmatig invoeren van de gemeten temperatuur, ook tijdens de monstername en tot het invoeren van een turbulentie factor; dit betreft een integratie tijd voor het lopend gemiddelde van de gemeten snelheid. Overigens kan de snelheid ook handmatig worden ingevoerd.
Bij problemen met de gasmeter en/of het gasmeter alarm bestaat de mogelijkheid de automatisch isokinetische monstername voort te zetten. De rapportage toont dan alleen de volumes gebaseerd op de resultaten van de debietsmeting en de bijbehorende meettijd van de ST5.

Probes en lansen
Afhankelijk van toepassing leveren wij verschillende typen monsternamelansen. Deze variëren van onverwarmd, verwarmd, watergekoeld tot geïntegreerd met pitot en thermokoppel. Lansen zijn in verschillende materialen leverbaar, onder meer RVS en titaan; dit geldt ook voor de binnenbuizen die overigens voor bepaalde toepassingen ook leverbaar zijn in kwartsglas. Voor gasmonstername zijn verwarmde monsternameslangen verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De lansen worden geleverd met speciale montagestukken waardoor ze op vrijwel ieder monsternamepunt eenvoudig kunnen worden gasdicht gemonteerd.

Accessoires
Voor de isokinetische bemonstering van stof leveren wij zwanenhalzen of bochtstukken met opschroefbare nozzles en verschillende soorten filterhouders. Deze items zijn in verschillende materialen leverbaar, onder meer RVS, titaan en kwartsglas. Voor de bemonstering van fijnstof(PM10, PM2.5) zijn cyclonen en impactoren leverbaar.

Koelen/drogen
Mede ter bescherming van het pompsysteem en de droge gasmeter wordt de lucht gekoeld en gedroogd voordat deze door de pomp gaat. Hiervoor leveren wij verschillende systemen, waaronder RVS condensors, wasflessensets in koelbox, elektronische koelers met wasflessen en droogtorens te vullen met silicagel.