Zuurstofanalysers

Zuurstofanalyzer

Binnen proces en emissiemetingen is het bepalen van het zuurstofgehalte in de gasstroom een veel voorkomende applicatie. Voor de bepaling van zuurstof passen wij drie meettechnieken toe: de electrochemische cel, de paramagnetische cel en de zirconiumdioxide cel. Afhankelijke van de exacte toepassing kunnen wij adviseren aangaande het beste meetprincipe in uw situatie.

De Electrochemische cel

Zuurstofmeting en -analyse met de electrochemische cel wordt onder meer toegepast bij:

  • Gaszuiverheidsanalyse;
  • Inertiseringsprocessen;
  • Procesgasanalyse en
  • Zuurstofdetectie in de omgeving.

De Paramagnetische cel

Zuurstofmeting met de paramagnetische cel wordt onder andere ingezet bij:

  • Zuurstofbepaling conform Pharmacopae;
  • Processen met inertisering en
  • Emissiemetingen.

De Zirconium cel

Zuurstofmetingen met de zirconium cel worden toegepast bij:

  • Verbrandingsprocessen;
  • Emissiemetingen en
  • Industriële ovens.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Meting met een diverse gasanalyse

Een zuurstofanalyse is vaak in combinatie met een andere gasanalyse. Electrochemische en pramagnetische cellen worden veelal gecombineerd in koude extractieve gasanalysers. Zirconium cellen vaak in inline probes en in hete extractieve analyzers als een FTIR emissie analyser. De zuurstof meting maakt vaak een onderdeel uit bij de applicaties van mulitgasanalysers.

Paramagnetische zuurstofanalysers

Meetdiensten en laboratoria passen vaak paramagnetische zuurstofanalysers toe. Deze zijn zeer nauwkeurig en hebben een korte responstijd. Dit meetprincipe is de referentiemethode conform EN 14789 voor de controle van continue zuurstofmonitoren voor emissiemetingen. In geval van emissiemetingen is het van belang dat de zuurstofmeting correct en nauwkeurig gebeurt, zodat de juiste gecorrigeerde emissiewaarden voor de overige componenten worden gerapporteerd.