Het vrijmaken van de besloten ruimte van schadelijke gassen en dampen

Madeko persluchttechniek venturi systeem toepassingIn een besloten ruimte mag pas worden gewerkt als duidelijk is vastgesteld, dat aan de voorgeschreven criteria is voldaan. Indien er geen zekerheid bestaat dat tijdens de werkzaamheden aan de criteria blijvend kan worden voldaan, bijv. doordat:

  • in de ruimte las- of snijwerkzaamheden plaatsvinden;
  • met vluchtige oplosmiddelen wordt gewerkt;
  • verontreiniging plaatsvindt door het ontwijken van gassen of dampen uit achtergebleven resten of roestlagen,
  • dient de ruimte te worden geventileerd en moeten de metingen met een zodanige frequentie worden uitgevoerd dat een verhoging van de concentratie wordt geconstateerd voordat deze een gevaarlijke waarde bereikt. Het verdient daarom aanbeveling om in dergelijke situaties voortdurend te meten.

Het ventileren van de ruimte

Wanneer niet meer wordt voldaan aan de geldende veiligheidscriteria moeten de werkzaamheden onmiddellijk worden gestaakt. Ventileren kan op twee manieren geschieden, namelijk door via één der toegangen verse lucht in de ruimte te blazen of de verontreinigde lucht uit de ruimte te zuigen. De ventilatie moet zodanig geschieden, dat de lucht in de gehele besloten ruimte zoveel mogelijk wordt ververst. Het is daarom noodzakelijk de toegang - waar het inblazen of afzuigen van de lucht plaatsvindt – verder afdoende af te sluiten.

Luchtleidingen

Madeko persluchttechniek venturi systeem toepassingOok kan men gebruik maken van verplaatsbare luchtleidingen, die de lucht aanvoeren of afzuigen op de plaats waar wordt gewerkt. Met name bij het uitvoeren van werkzaamheden is het van het grootste belang dat schadelijke dampen direct worden afgevoerd en verse lucht wordt aangevoerd. Het voordeel van krachtige venturi systemen is dat er slechts één toestel nodig is om zowel verse lucht aan te voeren en de schadelijke dampen af te voeren. Deze opstelling is slechts mogelijk wanneer het ventilatiesysteem explosieveilig is en een laag geluidniveau heeft. Het toestel heeft daarnaast zeer compacte afmetingen zodat het ook goed toepasbaar is in kleine ruimten.