Stofmonitoring

stofmonitoring

Het meten van stof en deeltjes is een specialisme op zich. Een representatieve stofmeting is in de praktijk vaak complexer in vergelijking met het meten van gasconcentraties. Deeltjes gedragen zich eenmaal anders in de lucht en in gasstromen, waardoor je meestal niet op iedere plaats in de ruimte of in het kanaal dezelfde concentratie tegenkomt.

Leveren van apparatuur

Al vele decennia leveren wij aan gecertificeerde laboratoria de nodige bemonsteringsapparatuur voor het uitvoeren van de vergunningsmetingen en de referentiemetingen voor de stofbepaling in emissies. Ook voor monitoring in de omgevingslucht bieden we de passende referentie systemen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina's:

Automatisch isokinetische monstername, Manueel isokinetische monstername en Milieu immissie

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Verschillende inzet mogelijkheden

stofmonitoringDe applicaties voor online stofmonitoring en stofdetectie zijn divers. Direct uitleesbare stofmeetapparatuur kan worden ingezet bij:

  • Emissie bewaking;
  • Proces controle;
  • Filterdoorslag detectie;
  • Ruimte bewaking;
  • Ruimte monitoring;
  • Omgevingsmonitoring (fijnstof);
  • Luchtkwaliteitsmetingen;
  • R&D applicaties.

Metingen

Stofconcentraties worden meestal uitgedrukt in een bepaalde massa per volume eenheid. Online stofmetingen of stofdetectie systemen zijn afgeleide metingen. Er wordt met deze direct uitleesbare sensoren niet daadwerkelijk een massa gemeten, maar de massaconcentratie wordt afgeleid vanuit het verkregen signaal.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Een Tribo-probe

Een veel voorkomende vorm van stofdetectie in processen en emissies is middels een tribo-elektrische probe. We leveren tribo-probes voor bijvoorbeeld filter doorslaag detectie, maar we kunnen ook CAL-1 gecertificeerde tribo probes installeren voor CEMS systemen.

Fijnstof

Voor monitoring in de ruimte zijn er goede optische sensoren met transmitters verkrijgbaar. Deze sensoren en systemen kan Ravebo ook onderhouden en kalibreren. Deze systemen meten en bewaken de fijnstof concentraties in de omgeving.

Lichtverstrooiing en optische deeltjestelling

Een hele nauwkeurige online methode van fijnstofmonitoring zijn systemen welke werken op basis van lichtverstrooiing en/of optische deeltjestelling. Ten behoeve van milieumetingen en  luchtkwaliteit adviseren wij 31 kanaals spectrometers van Grimm Aerosoltechnik. Deze zijn verkrijgbaar in draagbare en stationaire uitvoeringen. In geval van metingen in de buitenlucht of in processen is goede conditionering vereist voordat het sample de meetcel bereikt. Hiervoor werken we in hoofdzaak met 3 principes: verdunnen, verwarmen of drogen middels een Nafion® permeatie droger. Voor de meest nauwkeurige fijnstofmetingen leveren en onderhouden we systemen gecertificeerd naar equivalentie met EN12341 voor fijnstof.

Meer weten?

Wilt u meer weten over metingen en detectiesystemen of heeft u vragen over monitoring? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wij kijken dan samen met u wat wij voor u kunnen betekenen.