ADC is een fabrikant van analysers en meetcellen welke gebaseerd zijn op het NDIR principe. Dit staat voor Non Dispersive Infra Red. Met deze meettechniek kan op een eenvoudige en een relatief goedkope manier de concentratie van een gas bepaald worden. Door gebruik te maken van meerdere meetcellen kunnen ook meerdere gassen geanalyseerd worden. NDIR is een meettechniek welke gebruik maakt van het feit dat moleculen met een dipool moment infrarood licht tussen golflengtes 780 nm en 1 mm absorberen. Het te bemonsteren gas wordt met infrarood licht beschenen waardoor een absorptiespectrum ontstaat.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Het absorptiespectrum is afhankelijk van de verschillende aanwezige bindingen/functionele groepen tussen de atomen en hun interactie met het infrarood licht. Een molecuul met verschillende bindingen absorbeert het infrarood op verschillende golflengtes waardoor verschillende absorptie pieken te zien zijn op het spectrum. Om van een molecuul de concentratie te kunnen bepalen wordt een bepaald specifiek deeltje van het spectrum gekozen. Dit absorptiespectrum bevat dan een kenmerkende piek van het molecuul. De golflengte is zo gekozen dat de andere aanwezige stoffen niet interfereren en dat de absorptie piek alleen tot de te analyseren stof behoort. Om het infrarood licht met de juiste golflengte te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van een lens met filter wat alleen de gewenste golflengte doorlaat. Het meetbereik van de NDIR is afhankelijk van de lengte van de meetcel, immers hoe langer de meetcel hoe hoger de kans is dat een molecuul gedetecteerd wordt.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Om de cellen compact te houden, wordt gebruik gemaakt van een spiegelopstelling, waardoor de meetcel wordt verlengd. ADC maakt slim gebruik van spiegels waardoor een meetcel van 4 meter gerealiseerd kan worden. Dit kan resulteren in detectie bereik in het ppb gebied. Eén van de toepassingen waarbij de NDIR techniek gebruikt kan worden is in de staalindustrie. Bij de productie van staal wordt koolstof en/of stikstof toegevoegd om de kwaliteit van het staal te verhogen. Door absorptie van het koolstof in het staal ontstaat gehard staal.

Ook het toevoegen van stikstof geeft het staal specificaties waardoor het beter geschikt is voor zijn uiteindelijke specifieke toepassing. Het toevoegen van koolstof en stikstof aan staal wordt veelal gedaan door het aanpassen van de samenstelling van de atmosfeer in het fornuis. Om een constante productiekwaliteit te garanderen is het belangrijk de samenstelling van deze atmosfeer te bepalen. De Kc en Kn zijn de constanten welke gebruikt worden om de snelheid van de absorptie te bepalen. Deze constanten komen tot stand door de concentraties van CO, CO2, CH4, NH3 en H2 te meten en vervolgens de reactiesnelheidsconstanten te berekenen. In het verleden werd de mate van absorptie bepaald met de zuurstofconcentratie gemeten met een zirkoniumdioxide cel of aan de hand van de heersende dauwpunt temperatuur. Betrouwbaarder is het om de CO, CO2 en CH4 concentratie te meten en daaruit de Kc te bepalen. De Kn werd bepaald aan de hand van de NH3 of de H2. Doordat ADC gebruik kan maken van verschillende meetcellen kunnen alle benodigde concentraties worden bepaald en direct door de analsyer Kc en Kn worden berekend. Een ideale oplossing dus om het productieproces van gehard staal te kunnen verbeteren.