Monstername

MonsternamepompNiet alle stoffen en componenten zijn goed of gemakkelijk direct online te meten. Het is zelfs goed mogelijk dat in bepaalde specifieke gevallen het helemaal niet vereist is om continu een meetwaarde te genereren. Om verschillende redenen kan het nodig zijn discontinu een meting uit te voeren. Dit kan zijn vanuit kwaliteitswege, vanuit vergunningseisen of bijvoorbeeld vanuit veiligheid en gezondheid bij opstart of shutdown van een proces. Het nemen van monsters met aansluitende analyse in een laboratorium wordt nog steeds veel toegepast. Soms noodzakelijk omdat dit bij norm de referentiemethode betreft, of omdat er geen online instrument beschikbaar is voor een bepaalde toepassing. Soms de meest praktische methode, omdat het een niet continue meting betreft.

 

Specialisatie

Op het gebied van het nemen van luchtmonsters en gasmonsters uit het proces of de emissiestroom zijn wij gespecialiseerd in levering en/of onderhoud van de benodigde apparatuur voor het nemen deze monsters. Wij kunnen u adviseren over de benodigde componenten en materialen. Dit kunnen de monsternamezakken zijn voor het nemen van procesmonsters, tot aan volledige bemonsteringssystemen voor bijvoorbeeld de isokinetische bemonstering voor de bepaling van stofemissie inclusief de benodigdheden voor de simultane monstername voor de emissie van gasvormige componenten. Voor de monsternames ten behoeve van blootstellingsmetingen op de werkplek voorzien wij in een compleet programma welke u vindt onder industrial hygiene. Voor de bemonsteringen op het gebied van milieu en proces vindt u hier meer informatie.