Monstername

MonsternamepompNiet alle stoffen en componenten zijn direct online te meten. Daarnaast is het niet altijd vereist om continu te meten. Om verschillende redenen kan het nodig zijn discontinu een meting uit te voeren. Dit kan zijn vanuit kwaliteitswege, vanuit vergunningseisen of bijvoorbeeld vanuit veiligheid en gezondheid bij opstart of shutdown van een proces. Het nemen van monsters met aansluitende analyses in een laboratorium worden veel toegepast.

Specialisatie

Vanuit kwaliteitsoogpunt of veiligheid worden nog veel gasbemonsteringen gedaan in processen en emissies. Ravebo B.V. is onder meer gespecialiseerd in de monsternamesystemen, zoals gasbemonsteringszakken. Deze zakken kunnen wij uit voorraad leveren voor de materialen Tedlar® en Multilayer (folie). Tevens kunnen we u adviseren voor passende monsternamepompen en systemen voor het nemen van gasmonsters uit proces- en emissiestromen.

Voor de levering van instrumenten en benodigdheden voor emissiemonsternames conform de geldende nationale en Europese normen bent u bij Ravebo aan het juiste adres. We hebben veel ervaring op dit gebied en adviseren u graag over onze mogelijkheden aan monsternamesondes, accessoires, constante debietspompen en isokinetische monsternamepompen

Voor metingen en monsternames op de arbeidsplaats voorzien wij in een compleet programma aan pompjes, kalibratoren en monsternamemedia. U vindt hierover meer informatie op welke u vindt hier.