Milieu Immissie

Voor het verrichten van Immissiemetingen is Ravebo B.V. actief op het gebied van de bemonsteringsapparatuur voor omgevingslucht en de online fijnstof monitoren. Dergelijke instrumenten worden veelal projectmatig of permanent in meetnetten ingezet voor het vaststellen van de kwaliteit van omgevingslucht. Ook voor stationaire arbeidsplaatsmetingen wordt dergelijke instrumentatie ingezet in de praktijk.

Monsternamepompen constant flow

immissie monsternamepompDe QB1 is een compacte drukgecompenseerde constant flow monsternamepomp voorzien van flowmeters en droge gasmeter. Door de compactheid, robuustheid en eenvoud in gebruik zijn deze pompen ideaal in te zetten voor emissie en immissie monsternames.

Elektronisch geregelde monsternamepomp

Verschillende modellen programmeerbare en constant flowpompen waarvan het debiet elektronisch geregeld wordt zijn verkrijgbaar. Verschillende modellen zijn verkrijgbaar in de range van 1 tot 50 liter/minuut. De pompen zijn volledig programmeerbaar en ideaal voor het sequentieel bemonsteren van stof of gasvormige componenten. In combinatie met een filterwisselsysteem en een LVS PM monsternamekop is fijnstofmonstername van PM10 of PM2.5 mogelijk conform EN 12341. Voor specifieke immissiemonsternames van bijvoorbeeld dioxines of PAK’s welke zowel stofgebonden als gasvormig voorkomen leveren wij customized samplers.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

1PMx - 1PMxHV

DadolabDe 1PMx en 1PMxHV betreffen elektronisch gestuurde constant flow pompen voor het nemen van 1 sample. Het debiet wordt gemeten en constant gehouden door een orifice meter. De pompunit is leverbaar als Low Volume Sampler (LVS-sampler) met een roterende pomp van 4,5 m3/h of 8,5 m3/h capaciteit en als High Volume Sampler (100 – 600 lpm). Het concept van deze robuuste outdoor sampler maakt mogelijk oplossingen te bieden voor fijnstofmonsternamen conform EN12341 met een EN-LVS monsternamekop. Het is mogelijk een PUF cartridge te integreren, waardoor monstername ten behoeve van PAK bepaling mogelijk is. De unit is voorzien van uitgebreide datalogging. Optioneel kan het instrument voorzien worden van sensoren voor windsnelheid en windrichting. Dit is nuttig voor extra informatie van de weerscondities tijdens de monstername èn het geeft de mogelijkheid om eventueel de monstername enkel te activeren indien de wind vanuit een bepaalde richting komt.

Sequentiële PMx samplers

De DadoLab PMx sequentiële PMx samplers hebben als basis een multifunctionele processor met filterwisselsysteem. Hiermee kunnen de monsternames worden geprogrammeerd en meetdata worden uitgestuurd. Deze processor met filterwisselsysteem kan geplaatst worden in een 19” racksysteem. De processor kan twee monsternamelijnen en twee filterwisselsystemen (simultaan) aansturen; het is dus bijvoorbeeld mogelijk om simultaan PM10 en PM2.5 monstername uit te voeren. Het filterwisselsysteem voor iedere lijn heeft een capaciteit van 21 filters. Voor stand-alone toepassing is het systeem verkrijgbaar ingebouwd in een geschikte buitenbehuizing met monsternamepomp(en). Optioneel kunnen deze outdoor systemen worden voorzien van: een goede airconditioning voor het conditioneren van de filteropslag < 23 ̊C en sensoren voor windsnelheid en windrichting.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Model Giano en Gemini

Het model Giano betreft outdoor een sequentieel bemonsteringssysteem voor stofmonstername over 1 lijn. Het model Gemini betreft een sequentieel bemonsteringssysteem voor stofmonstername over 2 lijnen. Per lijn is de capaciteit 21 filters. Uniek voor de DadoLab filtercassettes zijn de geïntegreerde RFID chip. De meetdata wordt niet alleen opgeslagen in de geheugen van de sampler, maar ook individueel op iedere filtercassette. Middels de optionele RFID reader kunnen de cassettes worden geprogrammeerd en uitgelezen. Het debiet wordt gemeten en constant gehouden door een orifice meter. De pompunit is leverbaar met een roterende pomp van 4,5 m3/h of 8,5 m3/h.

Online Fijnstofmonitoren

Voor continue online fijnstofmonitoring levert, onderhoudt en kalibreert Ravebo B.V. Grimm Aerosolspectrometers. Het meetprincipe is gebaseerd op optische deeltjestelling waarbij ieder partikel wordt geteld en tevens ingedeeld naar deeltjesgrootte. Deze instrumentatie is ideaal voor de on-line bepaling van PM10, PM2,5 en PM1. De stationaire aerosolspectrometers voor de continue PM metingen zijn uit te breiden met een CPC, een Nanosensor of zelfs met een volledig SMPS systeem. Het 19”rack model Grimm EDM180 is wereldwijd een veel toegepaste monitor in meetnetten voor de online meting van PM10 en PM2,5. Deze monitor maakt gebruik van een permeatie droger (Nafion®-membraan) voor de conditionering van de lucht voordat deze de meetcel bereikt. Verliezen als gevolg van verwarmen èn de meetfout als gevolg van een hoge vochtigheid worden hiermee praktisch geëlimineerd. Het model EDM 180 is door diverse instanties gecertificeerd naar de equivalentie met de EN12341 voor de fijnstof meting.