Hoe werkt een alleszuiger?
Wanneer de dynamische onderdruk groot genoeg is, met andere woorden de luchtsnelheid hoog is, kan er materiaal worden meegezogen. Het meevoeren van materiaal zoals stof en korrelachtige producten is sterk afhankelijk van de luchtsnelheid. Hoe groter de luchtsnelheid des te meer massa er opgezogen kan worden en des te zwaarder zal het korrelachtige materiaal zijn dat kan worden meegevoerd. Anders gezegd betekent dit dat de verhouding tussen de hoeveelheid aangezogen lucht en het gewicht van de meegevoerde deeltjes bepaalt of de stofzuiger in staat is zwaar materiaal op te zuigen. Voor het opzuigen van zand of straalgrit is een veel hogere luchtsnelheid (grotere luchtverplaatsing) nodig dan voor het opzuigen van piepschuimbolletjes.
Het opzuigen van vloeistoffen is een iets ander verhaal, ook hier kan dit door middel van een hoge luchtsnelheid worden meegevoerd. Vloeistoffen kunnen echter ook op basis van vacuüm worden opgezogen. Naar mate het vacuüm dat wordt opgewekt door de alleszuiger groter is zal er meer vloeistof kunnen worden meegevoerd. Dit houdt in dat er bij een grote statische onderdruk ook vloeistof uit een put of dieper gelegen tank kan worden opgezogen zonder dat er omgevingslucht dient te worden meegezogen.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Elektrische alleszuiger
Een elektrisch aangedreven alleszuiger kenmerkt zich door het feit dat er gebruik gemaakt wordt van een elektromotor. De elektromotor drijft een ventilator aan welke lucht door een filter aanzuigt waardoor een dynamische onderdruk ontstaat waardbij er lucht verplaatst wordt. Deze dynamische onderdruk wordt zoals bovenstaand is beschreven om materie op te zuigen. De meegezogen omgevingslucht heeft bij dit type alleszuiger vaak ook nog een functie als koelmedium voor de elektromotor. Het nadeel dat hierbij kan optreden is dat wanneer er geen lucht aangezogen wordt (bijv. verstopte aanzuigslang) de motor oververhit kan raken. Het gevolg van dit fenomeen is dat een elektrisch aangedreven alleszuiger niet altijd geschikt is om vloeistoffen op basis van een statische onderdruk op te zuigen. Daarnaast is over het algemeen de statische onderdruk relatief gering doordat een ventilator geen groot drukverschil kan genereren.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Madeko persluchtgedreven alleszuiger
De werking van de Madeko alleszuiger berust op een venturi principe waarbij het energiedragend medium perslucht is. De venturi is gemonteerd in een afneembaar deksel dat bovenop een opvangvat is geplaatst. De venturi creëert een onderdruk in het zich onder het deksel bevindende opvangvat. Onder het deksel is een filter gemonteerd dat de aangezogen lucht ontdoet van (stof)deeltjes. De aanzuigslang van de alleszuiger is aan de zijkant bovenop het deksel aangebracht waarbij het aangezogen materiaal (vaste deeltjes en/of vloeistof) via een pijp in het vat wordt gevoerd. Het grote voordeel is dat het filter niet direct in aanraking komt met de aangezogen materie en dus minder zwaar belast wordt.
Deze alleszuiger kenmerkt zich door het feit dat er geen bewegende delen zijn en dat de venturi niet door de aangezogen lucht moet worden gekoeld. De alleszuiger kan absoluut niet worden overbelast en is ook totaal ongevoelig voor slijtage. Een bijkomend voordeel van een venturi is de enorme onderdruk die kan worden gecreëerd. Het voordeel is dat de persluchtgedreven alleszuiger zeer geschikt is voor het opzuigen van zware materie en bij uitstek geschikt is voor het opzuigen op basis van statische onderdruk van (visceuze) vloeistoffen.
De persluchtgedreven alleszuiger is door het venturi principe zonder bewegende delen en het feit dat er tijdens bedrijf geen temperatuursverhoging plaats vindt in de basis ook nog eens explosieveilig wanneer een aardingskabel wordt aangesloten.