Gasanalyse

gasanalyse systeemMeetoplossingen op het gebied van online gasanalyse zijn divers en specialistisch. Technologieën voor online bepalingen zijn enorm in ontwikkeling en in beweging. Dit op het gebied van detectie en sensoren tot aan complete bemonstering- en analysesystemen voor het vaststellen van verontreinigingen of onzuiverheden in zeer lage concentraties. 

Voorwaarden en eisen voor online gasanalyses

De doelstellingen voor online gasanalyse zijn zeer bepalend voor de oplossing. In het geval van een continu emissie monitoring (CEM) systeem zijn vaak strikte voorwaarden of certificeringen gesteld. In het geval van R&D applicaties zijn er vooral technische wensen en eisen om tot een zo goed en nauwkeurig mogelijk systeem te komen voor die specifieke toepassing. In het geval van procesmonitoring streven we naar het vaststellen van goede parameters om het proces goed onder controle te houden. Dit ten dienste van het optimale gewenste kwaliteitsniveau. 

Technologieën welke wij onder meer toepassen voor online gasanalyse zijn:

  • FID, Vlam Ionisatie Detectie.
  • PID, Foto Ionisatie Detectie.
  • EC, Electrochemisch.
  • NDIR, Non Dispersive Infrarood.
  • FTIR, Fourrier Transformatie Infrarood.
  • GC, Gaschromatografie.
  • Paramagnetisch (Zuurstof analyse).
  • Zirconiumdioxide (Zuurstofanalyse).
  • TCD (Thermische Conductiviteit Detector).
  • TDL (Tunable Diode Laser).

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Uitzonderingen op de regel

In een aantal gevallen is het niet mogelijk om te werken met online gasanalyse en blijft een monstername met analyse achteraf benodigd. Alle apparatuur welke benodigd is voor deze monsternames behoren tot het leveringspakket van Ravebo B.V. Dat kunnen pompsystemen zijn, maar ook bijvoorbeeld gasmonsternamezakken. Deze leveren we in verschillende materialen en uitvoeringen; ook hierbij geldt dat het juiste materiaal moet worden toegepast voor de geldende applicaties.

Meer informatie?

Indien er ideeën of wensen zijn, waarbij online gasanalyse toegepast wordt kunt u met ons contact opnemen om in overleg naar een goede meetoplossing te werken. Ook bij vragen komen wij graag in contact met u.