Galvanotechniek

galvano scrubber

Galvaniseren (ook wel galvanotechniek genoemd) is een veelgebruikte elektrochemische oppervlaktebehandeling voor corrosiegevoelige metalen onderdelen of producten. Met dit proces wordt langs elektrolytische weg een extra corrosiebestendige metaallaag aangebracht om de mechanische eigenschappen van het onderdeel of product voor een langere periode te kunnen behouden. Galvaniseren zorgt onder andere voor: een betere weerstand tegen corrosie, betere bescherming tegen beschadigingen en krassen en/of een beter uiterlijk van een constructie of machine (denk aan verchromen). De meest voorkomende galvanotechnieken in Nederland, voorbehandelingen niet meegenomen, zijn het anodiseren (25%), elektrolytisch vernikkelen (12%) en het elektrolytisch verzinken (11%).

 

Vloeistofbaden

Bij het merendeel van de galvanisatieprocessen wordt gebruik gemaakt van een vloeistofbad, meestal een waterige oplossing van zouten, zuren, basen of combinaties daarvan. De samenstelling van de badvloeistof is afhankelijk van het aan te brengen materiaal en de specifieke uitvoeringsvorm. Deze vloeistofbaden kunnen een grote belasting voor het milieu vormen en zijn daarom gebonden aan zeer strenge regels.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Vrijkomende emissies

Tijdens het galvaniseren ontstaan emissies, welke onder andere afhankelijk zijn van de badsamenstelling, type elektrolyt (zuur, basisch of cyanidisch), temperatuur van het bad en de vluchtigheid (dampspanning) van de gebruikte componenten. Veel voorkomende emissies bij vloeistofbaden zijn: zure dampen (chroomzuur, nitreuze dampen, waterstoffluoride, zoutzuur en zwavelzuur), metalen (cadmium, chroom, koper, lood, nikkel, tin, zilver en zink), (waterstof)cyanides en ammoniak.

Emissies reduceren en afvangen

De emissies afkomstig van een galvanisatie lijn zoals zwavelzuur, salpeterzuur, zoutzuur, mierenzuur, azijnzuur, propionzuur en waterstoffluoride, etc. dienen vanwege milieubescherming afgevangen te worden. Ravebo ontwerpt, levert en installeert hiertoe gaswassers (scrubbers) die op een eenvoudige maar effectieve wijze deze afgassen kunnen reinigen.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Hoe de scrubber werkt

Het principe van de scrubber berust grotendeels op het neutraliseren van de zure dampen door middel van natriumhydroxide (NaOH) opgelost in water. Dit waswater wordt continu rondgepompt waarbij het natriumhydroxide reageert met het zuur waarbij een absorptiegraad >95% wordt behaald. Een gedeelte van het waswater zal verdampen daar de aangezogen lucht een lage relatieve vochtigheid bezit daar veel ‘droge’ omgevingslucht wordt meegezogen. Het waswaterniveau wordt bewaakt en er zal suppletiewater vanuit een nageschakelde neutrale wastrap worden toegevoerd om het verdampingsverlies en het spuiverlies door indikking te compenseren. De pH- waarde wordt met behulp van een NaOH doseersysteem op peil gehouden.

De neutrale Wastrap

In de nageschakelde neutrale wastrap wordt in principe alleen water rondgepompt om eventuele meegevoerde componenten uit te wassen. Hier vindt geen verdamping van water meer plaats en wordt alleen het verdampingsverlies van de NaOH wastrap gecompenseerd. De kwaliteit van het waswater wordt met behulp van een geleidbaarheidssensor gecontroleerd.

Scrubber op maat gemaakt

De scrubber wordt vrijwel altijd uit polypropyleen (binnenopstelling) of polyethyleen (buitenopstelling) gefabriceerd daar deze materialen in de eerste plaats corrosiebestendig en goed te verwerken zijn en een goede prijs/kwaliteitverhouding hebben. De scrubbers zijn leverbaar in horizontale en verticale uitvoering en kunnen opgebouwd zijn uit één of meerdere secties. Samen met de klant kijken wij naar wat de beste optie is.