FID staat voor Flame Ionization Detector en maakt gebruik van het feit dat tijdens de verbranding van koolwaterstoffen, als bijproduct ionen en elektronen ontstaan. In de FID analyser wordt het monstername gas (A) samen met de brandstof (C) gemengd in de oven (B). Het mengsel wordt hierna gemengd met zuurstof (D) en er ontstaan CHO+ ionen. Deze ionen worden afgestoten door de positief geladen nozzle (E) richting de negatief geladen collectorplaten (G). Op het moment dat een ion de collectorplaat raakt loopt er een stroom lopen welke met een zeer gevoelige ampèremeter wordt bepaald. De grote van de stroom correleert met het aantal koolstofatomen in de aangeboden koolwaterstoffen. De stroom wordt met behulp van een integrerende schakeling geïntegreerd over de tijd. Het resulterende oppervlak onder de grafiek is een maat voor de concentratie.