Druppelafscheider demister zijaanzicht

Lamelafscheiders
De stromingsgunstig gevormde afscheiderprofielen buigen de met vloeistofdruppeltjes beladen luchtstroom om. Het gas zal door de profielen meegevoerd worden. De vloeistofdruppels kunnen op basis van hun massatraagheid deze ombuiging niet volgen. Hierdoor komen de druppels in aanraking met de afscheidingsvlakken van het profiel. De druppeltjes zullen hier achterblijven en agglomereren tot grotere druppels. Er ontstaat daardoor een vloeistoffilm, welke door de zwaartekracht naar beneden loopt. Het principe is voor zowel de horizontaal als de verticaal aangestroomde identiek. De lamelafscheiders kunnen geleverd worden in behuizingen, cassettes en drukvaten.
Druppelafscheider demister doorsnedeLamelafscheiders voor horizontale en verticale aanstroming
Metaal (RVS, Aluminium,..)
Kunststof (PPTV, PVC, Polycarbonaat)

Druppelafscheider demister Draadgeweven demisters/coalescers
Draadgeweven demisters worden toegepast om druppeltjes uit een afgasstroom te verwijderen. De druppeltjes zullen in de draadgeweven demister tegen de draden botsen vanwege de massatraagheid. De druppeltjes zullen op de kruispunten van de draden samengroeien tot grotere druppels en zullen, wanneer ze groot genoeg zijn door hun gewicht, tegen de gastroom in uit de demister vallen.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Het afscheidingsrendement, welke wordt beïnvloed door het specifiek oppervlak en de draaddikte van de demister, neemt toe bij een verhoging van de luchtsnelheid. De maximaal toegestane gassnelheid mag echter niet overschreden worden daar kans bestaat op flooding met als gevolg doorslag van druppels (entrainment). De bereikbare druppelafscheiding voor draadgeweven demisters met een efficiëntie >99.9% geldt in het algemeen voor druppeltjes met een grootte rondom 10µm. Met een ultiem ontwerp van de demister in combinatie met nauwkeurig bepaalde behuizing, optimale gassnelheid en juiste vloeistofbelading kan er een grensdruppelgrootte van 3 µm bereikt worden.
Kunststof (PP, PVC, PVDF, E-CTFE, PTFE, ETFE,..)
Metaal (Aluminium, Koper, RVS, Hastelloy, Incoloy, Inconel,..)