Monstername conditionering

Monstername systeemMet conditionering doelen wij op het op de juiste condities brengen van het monster voorafgaand aan de online analyse. In de basis willen we de concentratie onveranderd aanleveren bij de analyzer. In geval het monster uit een proces of emissie stroom komt, moet deze vaak geconditioneerd worden voordat deze door de meetcel kan. In de basis betekent dat in geval van gasanalyse: vrij van stofdeeltjes en niet condenserend.

Leveren van optimale monster

Het aanleveren van het monster in de juiste condities, dat wil zeggen zonder verandering van de concentratie van de te bepalen componenten in kwestie, is niet altijd eenvoudig. Mogelijkheden binnen conditionering zijn onder meer technieken om het sample te filteren, koelen, drogen, verdunnen of verwarmen. In milieuapplicaties zijn de eisen voor conditionering vaak vastgelegd bij norm. Voor R&D en procesapplicaties kunnen de nodige uitdagingen hierbij om de hoek komen.