Periodiek laten testen en onderhouden van personal samplers

Een personal sampler is een veelgebruikte monsternamepomp voor het meten van persoonlijke blootstellingen. Het is cruciaal dat de personal sampler voldoet aan de benodigde eisen, zodat de uiteindelijke bepaling van het bemonsterd volume nauwkeurig correct is vastgesteld. Kom meer te weten over de werking van een personal sampler en welke tests er worden uitgevoerd om te voldoen aan de internationale norm NEN-EN-ISO 13137.

Werking van een Personal Sampler

Personal sampler test opstelling Een personal sampler neemt een luchtmonster van gekend volume over een medium. De hoeveelheid te bepalen component wordt geanalyseerd in een laboratorium. Zo kan de gemiddelde concentratie worden vastgesteld waaraan is blootgesteld over de meetperiode.

Benodigde eisen aan een Personal Sampler

De eisen aan een product als een personal sampler zijn vastgelegd in de internationale norm: NEN-EN-ISO 13137. Bij Ravebo worden personal samplers getest op verschillende aspecten om te voldoen aan deze norm. Enkele belangrijke vereisten aan een persoonlijk luchtmonsternamepompje zijn beperkt effect pomppulsatie, minimale looptijd op de accu, constante flow over de gehele monstername, foutenmanagement in geval de pomp niet zijn debiet kan vasthouden en effecten als gevolg van verschillende oriëntaties van de sampler en verandering van de omgevingscondities (druk en temperatuur).

Testen bij Ravebo

grafiek status PASBij Ravebo worden de pompjes getest op pomppulsatie, flowstabiliteit, bedrijfsduur, foutmelding indien monsternamelijn wordt geblokkeerd, controle debieten bij verschillende oriëntaties van de pomp, controle van de tijdindicatie van de pomp en controle van de pompprestatie en flowcompensatie. Deze tests worden uitgevoerd bij normale omgevingstemperatuur en omgevingsdruk en volgens de voorschriften en richtlijnen als opgesteld in NEN-EN-ISO 13137.

Conclusie

Een personal sampler is een essentieel instrument voor het meten van persoonlijke blootstellingen. Om te voldoen aan de internationale norm NEN-EN-ISO 13137 worden bij Ravebo verschillende tests uitgevoerd om de personal samplers te controleren op verschillende aspecten. Door te voldoen aan deze eisen en tests kan nauwkeurig worden vastgesteld welke componenten aanwezig zijn en in welke concentraties men aan is blootgesteld.