Strategie

Algemeen

sextantDe strategie is gericht op de continuïteit van Ravebo Brielle als een winstgevende organisatie die, op verantwoorde wijze haar activiteiten uitoefent, oog heeft voor de belangen van alle betrokkenen bij de organisatie, zoals: afnemers, werknemers, toeleveranciers en kredietverleners en het algemeen belang. Integriteit en kwaliteit zijn onze sleutelbegrippen bij het handelen. Het waarborgen van een goede reputatie en de betrokkenheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel. Ravebo streeft, als aanbieder van technische niche producten, naar een toonaangevende positie in de door haar bediende marktsegmenten. Naast autonome groei in omzet en winst zal gestreefd worden naar acquisitie van op het productenpakket aansluitende activiteiten.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Belangen van Betrokkenen

Ravebo streeft een gezond rendement na. De inzet van onze medewerkers is de sleutelfactor voor het bedrijfssucces. In onze organisatie speelt teamgeest een belangrijke rol. Kennis, innovatie, motivatie, ondernemerschap en loyaliteit zijn hierbij van doorslaggevende betekenis. Medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten te ontplooien. Door middel van trainingen wordt aandacht besteed aan persoonlijke groei van medewerkers. Wij bieden werkgelegenheid van hoge kwaliteit. Onze klanten betalen voor geleverde producten en diensten. Door deze te leveren met een hoge toegevoegde waarde en een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit bindt Ravebo de bestaande klanten aan zich en tracht zij voorts haar marktaandeel te vergroten. Ravebo is voorstander van het vrije marktmechanisme. Concurrentie met branchegenoten vindt op een zakelijke, eerlijke en ethische wijze plaats.

Integriteit

Ravebo hecht grote waarde aan het zijn van een gedegen en betrouwbare partner. Dat geldt naar onze klanten, naar onze medewerkers en alle andere groepen of personen, waarmee onze onderneming contacten heeft. Ons streven is gericht op prestatie, waardering alsmede respect voor elkaars standpunten. Hierbij is het passend om verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en hierop aangesproken te kunnen en te willen worden. Wij zien deze relaties als een permanente ontwikkeling, waarbij samenwerking en lange termijnperspectief basisvoorwaarden zijn.