Ravebo is gespecialiseerd op het gebied van fabrikaatonafhankelijke renovatie, installatie en levering van koelwatersystemen gebaseerd op koeltorens. Een koeltoren is in feite een warmtewisselaar waarmee warmte onttrokken wordt aan het koelwater. Dit gebeurt door het water in contact te brengen met omgevingslucht. De warmteoverdracht gebeurt door warmte-uitwisseling tussen lucht en het koelwater op basis van verdamping van een klein deel van het te koelen water.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij de vaardigheden om complexe werkzaamheden aan de koeltorens uit te voeren. De koeltorens worden voorafgaand aan een renovatie uitvoerig onderworpen aan een inspectie waarna in overleg met de klant de werkzaamheden worden bepaald en een planning wordt gemaakt.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Ravebo heeft onlangs in opdracht van een klant een renovatie uitgevoerd aan drie houten koeltorens. De klant gaf aan dat de koelcapaciteit minder werd en de koeltorens waterverlies hadden. Ook werd er geconstateerd dat de koeltoren door houtrot deels was aangetast waardoor de constructie instabiel werd. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een uitvoerige werkbouwtuigkundig inspectie uitgevoerd (0-inspectie), of de technische staat van de koeltoren nog representatief was. Ravebo heeft de gehele constructie gerenoveerd en alle door rot aangetaste delen zijn door nieuwe vervangen.

Tijdens dit project werden de ventilatoren van de koeltoren in zijn geheel gedemonteerd en met eigen transport naar de werkplaats van Ravebo gebracht. Hier werd de constructie onder geconditioneerde werkomstandigheden gereviseerd en waar nodig vernieuwd. Nadat alle werkzaamheden waren uitgevoerd, kon de ventilatorgroep weer op zijn plek worden teruggeplaatst. Tot slot werd de ventilatorgroep uitgelijnd en gebalanceerd.

Door onze jarenlange ervaring, een nauwkeurige planning en goede communicatie met de opdrachtgever, is dit project naar volle tevredenheid van beide partijen afgerond.