Recentelijk werden wij gebeld door een superintendent van Thome Ship Management met betrekking tot een ​​probleem aan het BNWAS (Bridge Navigation Watch Alarm System) aan boord van de M.T. ”Hafnia Lotte”. Het BNWAS is ontworpen om de activiteit van de brug te bewaken en de kapitein (of ander gekwalificeerd personeel) te waarschuwen als de brug onbewaakt blijkt.

Het bewakingssysteem bestaat uit een hoofdcontroller, resetknopkasten, bewegingssensorboxen en alarmboxen. Wanneer het systeem wordt geactiveerd, gaat het BNWAS in stand-by modus voor een periode die ligt tussen de 180 en 720 seconden. Deze tijdspanne kan worden ingesteld door geautoriseerd personeel. Als deze periode verstrijkt zonder dat een bemanningslid het BNWAS reset, wordt het visuele alarm geactiveerd. Als het systeem dan nog niet wordt gereset, gaat de zoemer aan en wordt het alarm van de 1e fase geactiveerd. Na een periode van 15 tot 60 seconden zal het alarm van de 2e fase geactiveerd worden. Wanneer de unit nog steeds niet gereset wordt, zal na een periode van 90 tot 180 seconden het alarm van de 3e fase geactiveerd worden.

Op de "Hafnia Lotte" legden de kapitein en de CO aan onze service engineers uit dat er problemen waren met het resetten van de unit. De service engineers zijn begonnen met het controleren van de bedrading. Nadat de bedrading was gecontroleerd, werd het duidelijk dat er iets niet klopte. Het zou een kwestie van tijd zijn dat het systeem uit zou vallen. Na het herstellen van de bedrading is alles nogmaals gecontroleerd. Vervolgens zijn de resetknopkasten die zich op de stuurconsole, bakboordvleugel en stuurboordvleugel bevonden, eveneens gecontroleerd.

Tevens bleek dat het BNWAS niet naar behoren functioneerde. Vanuit een spare unit die de service engineers bij zich hadden, konden diverse timers worden uitgewisseld en worden ingesteld.

Nadat de  volledige test van het systeem was uitgevoerd kon een en ander vervolgens worden afgetekend als "volledig werkend".

De "Hafnia Lotte" is een olieproducttanker van medium formaat die momenteel wordt beheerd door Thome Ship Management. Thome Ship Management is een van de grootste onafhankelijke scheepsmanagers ter wereld en heeft haar hoofdkantoor in Singapore.

Sinds 2013 vertegenwoordigt Ravebo het bedrijf Marsen. Marsen is gevestigd in Busan, Korea en is gespecialiseerd in het leveren van meetsensoren.