Tijdens het metaalgietproces komt veelal stof vrij, wat afgezogen en gefiltreerd wordt. Zowel vanuit operationeel oogpunt alsook eisen gesteld door autoriteiten, kan het continue meten van de hoeveelheid stof belangrijk zijn.
Veelal worden filterinstallaties uitgerust met een drukverschilmeting om zodoende een inschatting te maken van de verzadiging van het gebruikte filtermateriaal. Daar deze meting geen informatie verschaft over de hoeveelheid stof die uitgestoten wordt is dit onvoldoende om de totale performance van een filtersysteem te controleren. Een compleet filter monitoring systeem bestaat derhalve uit de volgende metingen:

  • Drukverschilmeting ; om de verzadigingsgraad van het filtermateriaal te bepalen.
  • Flowmeter; om de hoeveelheid lucht over het filter te bepalen. De output van de flowmeter wordt hierbij aangesloten op de betreffende input van de stofmeter.
  • Stofmeting; om met behulp van de flowmeter de hoeveelheid stof per volume eenheid lucht te bepalen. (bijvoorbeeld mg/m3). Haarscheurtjes of kleine perforaties in het filtermateriaal zijn niet altijd zichtbaar op de drukverschilmeting, maar worden wel zichtbaar als hierdoor de filterprestatie afneemt (meer stofuitstoot).

De stofanalyser wordt geïnstalleerd aan de schone luchtafvoer zijde.
Ook als de milieu overheid deze stofmeting niet verplichten, biedt een bovengenoemd monitoringsysteem veel voordelen, te weten:

  • Continue inzicht in de goede werking van de filter installatie.
  • Mogelijkheid tot gepland onderhoud op basis van de verschillende metingen.
  • Mogelijk kostenbesparend bij periodieke rapportage verplichting, waarbij metingen uitgevoerd worden door derden. Dit is o.a. afhankelijk van de rapportage frequentie.

Buiten het ingeven van een alarmwaarde op bijvoorbeeld de emissie grenswaarde, is het mogelijk ook een lagere waarde in te geven als indicator voor het onderhoud. Het moment van onderhoud wordt op die manier daadwerkelijk op basis van de conditie en werking van de filterinstallatie vastgesteld en niet volgens bijvoorbeeld een vast tijdinterval of op basis van een kwalitatieve indicatie als een visuele waarneming van de pluim.

Voor de optimalisatie van het filtratieproces in metaal-gieterijen gebruikt Ravebo tribo-elektrische analysers, welke waar benodigd kunnen voldoen aan Qal-1 (EN 14181) certifcering. De voordelen ten opzichte van optische meetprincipes en/of strooilichtprincipes:

  • Minder gevoelig voor verontreiniging
  • Lagere onderhoudskosten
  • Een robuuste gesloten probe, zonder lichtpad constructie.
  • Heeft 1 procesaansluiting en behoeft geen uitlijning ten opzichte van een andere sensor.