Ravebo pneumatische stofzuig- en transportinstallatie.DSM zoekt al enige tijd een betrouwbare explosieveilige stofzuiginstallatie voor de UH-fabriek (Ultra high-density polyethylene). De fabriek is uitgevoerd in een semi-gesloten bouwwijze verdeeld over meerdere verdiepingen. Het fijne PE-stof op de begane vloer, op de 1e en 2e verdieping werd eerder zoveel mogelijk met behulp van bezems opgeveegd wat zeer arbeidsintensief is, waarbij het restant product door wind over de gehele fabriek werd verspreid. Het opvegen is uiteraard niet goed voor de gezondheid en de stofverspreiding niet voor het milieu, maar uiteindelijk wil DSM toch een opgeruimde en veilige fabriek. Een voor de hand liggende oplossing zou kunnen zijn om het stof op te zuigen. Het opzuigen van het product was niet mogelijk daar het zeer gevoelig is voor statische oplading. Eenmaal statisch opgeladen, is uit onderzoek en ervaring gebleken, kan het product zich niet meer ontladen hetgeen explosiegevaar kan opleveren.

Sabic beheert deze fabriek voor DSM en heeft Ravebo ingeschakeld om dit probleem op te lossen. Sabic heeft al zeer goede ervaringen met Ravebo, voornamelijk omdat Ravebo eerder al een perslucht zuigsysteem had geleverd om chroomcat CR6 op te zuigen in hun eigen HDPE-fabriek.

Na het opstellen van een risicoanalyse met de veiligheidsfunctionarissen, diverse gesprekken met de productie- en onderhoudsverantwoordelijken van Sabic heeft Ravebo een pneumatische stofzuig- en transportinstallatie ontworpen en geproduceerd. De installatie is volledig opgetrokken uit roestvast staal en heeft een lossysteem waarbij het opgezogen product stofvrij en zonder menselijke tussenkomst in een bigbag kan worden geleegd. Deze stofzuiginstallatie is voorzien van allerlei veiligheidscomponenten waardoor deze volledig voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. Het op te zuigen product krijgt geen kans om zich statisch op te laden, dus er kan zonder enig explosiegevaar opgeruimd worden.  De installatie is door een persoon te bedienen waardoor men veel tijd en mankracht bespaart.

Voor het transporteren van het product van de verschillende verdiepingen naar de centrale stofzuiginstallatie heeft Ravebo een RVS zuigleidingsysteem aangelegd. Hieraan kunnen lokaal zuigslangen gekoppeld worden zodat iedere verdieping afzonderlijk gereinigd kan worden. Het reinigen is voor de gebruiker een stuk aangenamer en de bezems zijn inmiddels verleden tijd.

Ravebo kan voor ieder bedrijf een passende oplossing vinden waar veiligheid en zorg voor het milieu een prioriteit zijn en waar tijdsbesparing en, niet in de laatste plaats, verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers vooropstaan.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok