Milieu

Statement

Ravebo is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg van een schoon en gezond milieu. De zorg voor het milieu vergroot immers de kwaliteit van onze diensten. Ravebo streeft blijvend naar een vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten. Er zal worden zorg gedragen voor een stipte naleving van overheidsregels op milieugebied. Er zal naar beste vermogen actief worden bijgedragen aan de doelstellingen van de overheid op milieugebied. Met de overheid en de omgeving zal een goed en open contact worden gehouden over milieuzaken. Bij de uitoefening van alle bedrijfsactiviteiten en het gebruik van gevaarlijke stoffen zullen naar vermogen de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige effecten voor het milieu tot een verantwoord minimum te beperken. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van de milieubelasting zal voortdurend het punt van aandacht zijn in de bedrijfsvoering (voorkomen van milieubelasting in plaats van opruimen). Iedere medewerker dient door inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van zijn taak er zorg voor te dragen dat schade aan het milieu naar beste vermogen wordt voorkomen. Instructies op milieugebied dienen strikt te worden opgevolgd.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Toegepast in:

Ravebo levert en optimaliseert niche producten en systemen welke emissiebeperkend zijn en daarnaast energie besparen ter bevordering van het milieu. Tevens zorgen veel van deze producten voor betere arbeidsomstandigheden.

Industrie

Ravebo brielle blad groen milieu

  • Persluchtbesparende venturi producten
  • Geluidreducerende persluchtnozzles
  • Geur-, stof- en gaswassers

Scheepvaart & Offshore

  • 15 ppm monitoren, ODM's en OMD systemen
  • Optimalisatie van branders
  • Afstellen en repareren van inert gas generatoren

Arbo & Milieu

  • Nano en fijnstof meetsystemen
  • Emissie en immissie monstername systemen
  • Gasanalysers