1973 Opgericht als Menro International B.V.
1982 Start activiteiten optimalisatie & renovatie luchtbehandelinginstallaties
1984 Start activiteiten met betrekking tot emissiereductie ontwikkeling en installatie
1985 Start activiteiten optimalisatie en renovatie koelwatersystemen
1989 Introductie sproeiers en sproeitechniek
1989 Verhuizing pand Scharloo te Brielle naar huidige locatie op industrieterrein ’t Woud
1991 Samenwerking met Mannesmann Demag perslucht compressoren
1994 Activiteiten ontwikkeling en levering persluchtaangedreven MADEKO reinigings- en beluchtingsproducten
1995 Samenwerking met Rota Verpackungstechnik te Wehr
1997 Acquisitie van Deha & Envicare te Huizen (waaronder producten van Tecora, LSI, Castle)
1997 Eigen kalibratiewerkplaats
1998 Fusie Manotherm (services ten behoeve van scheepvaart: o.a. Nakakita) en Menro International B.V.
1999 Naamswijzing: Menro International B.V. wordt Ravebo Supply B.V.
2001 Onderdeel van Imtech N.V. waarbij Ravebo Supply B.V. autonoom tot de vier divisie structuur kan komen:
2004 Ingebruikname kalibratieruimte 2
2006 Start samenwerking Grimm Aerosoltechnik - fijnstof meetapparatuur (Duitsland)
2007 Verzelfstandiging Ravebo Supply B.V.
2007 Naamswijziging Ravebo Supply B.V. – Ravebo B.V.
2008 Review huidige locatie
2009 Start samenwerking Kangrim - boilers (Korea)
2010 Start samenwerking GSA Messgerätebau GmbH - monsternamepompen (Duitsland)
2010 Start samenwerking Clark Reliance - instrumentatie en filtratie (USA) 
2011 Start samenwerking Mita Koelwatersystemen (Italië)
2011 Ingebruikname online klantenweb voor service- en kalibratie contractklanten
2012 Start samenwerking Georim - oily water separators (Korea)
2012 Ingebruikname kalibratieruimte 3
2012 Start samenwerking Sunflame - rotary cup burners (Japan)
2012 Start samenwerking Mirae - winches (Korea)
2013 Start samenwerking Gasmet Technologies Oy - gasanalysers (Finland)
2013 Start samenwerking JCT Analysentechnik GmbH - monstername conditionering (Oostenrijk)  
2014 Start samenwerking GfG - gasdetectie systemen (Duitsland)
2016 Start samenwerking Dadolab - monitoring en monsternamesystemen (Italië)
2016 Start samenwerking Dae Heung - calorifiers (Korea)
2019 Ingebruikname geklimatiseerde marine & offshore kalibratieruimte en werkplaats
2019 Ingebruikname Pand 2 voor afdeling Operations
2020 Lancering website voor afdeling Marine & Offshore (www.ravebomarineserivces.com)
Ravebo brielle pand gebouw 1973
Ravebo brielle pand gebouw 1992
Ravebo brielle pand gebouw 1995
Ravebo brielle pand gebouw 2005
Ravebo brielle pand gebouw 2010
Ravebo brielle pand gebouw 2014
Ravebo brielle pand gebouw 2019