De internals zijn vooral bepalend voor de warmte overdracht van de koeltoren. Door gebruik te maken van een water verdeelsysteem zoals open goten met valpijpjes of sproeileidingen met enkele of meertraps gemonteerde sproeiers wordt er zorg gedragen voor een zo optimaal mogelijke bevochtiging van het koelpakket.
De koelpakketten, koelroosters of splash-bars zorgen ervoor dat een deel van het rondgepompte water verdampt en op deze wijze warmte onttrekt aan het koelwater. Dit wordt ook wel adiabatische koeling genoemd. Wanneer er om verschillende redenen geen goede verdamping kan plaats vinden, gaat dit ten koste van het koelvermogen. Het is dus van groot belang dat de internals in topconditie blijven. De levensduur van de internals wordt door meerdere factoren bepaald, die helaas niet altijd te beïnvloeden zijn. Ravebo is bij uitstek de partner om op regelmatige basis inspecties uit te voeren en daarmee een goed beeld van de internals weer te geven, met de daarbij behorende te verwachten levensduur.
Wanneer een slechte conditie geconstateerd wordt kunnen de internals een op een vervangen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar ingaande temperatuur van het koelwater welke over het koelpakket geleid wordt. Het kan voorkomen dat er door verandering van temperaturen geadviseerd wordt om voor een ander materiaal te kiezen, denk bijvoorbeeld PP in plaats van PVC.
Een andere reden om internals te vervangen kan ook een verhoogde vraag van koelcapaciteit zijn. In sommige gevallen kan de capaciteit vergroot worden door een ander type of een pakket met een andere maaswijdte toe te passen. Hierbij is dan het doel om het verdampingsoppervlak te vergroten en daarmee meer koelvermogen te creëren.
Tot de internals behoren ook de druppelvangers. Druppelvangers hebben als doel om waterverliezen in de vorm van druppeltjes te beperken. Wanneer de druppelvangers vervuilen kan dit een grote(-re) drukval genereren waarbij de performance van de koeltoren sterk terug loopt. Andersom kunnen druppelvangers niet toerijkend zijn. Dit wil zeggen dat de ventilator het koelwater door de druppelvanger naar buiten forceert met als gevolg een groter verlies van water waarbij extra water gesuppleerd moet worden. Ravebo kan hierbij voorzien in, en het plaatsen van passende druppelvangers met een juiste afscheidingsgraad. Gezien de levensduur van zowel druppelvangers als koelpakketten (afhankelijk van diverse factoren als bijvoorbeeld waterkwaliteit) is het onvermijdelijk de internals periodiek te vervangen.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok