Light Scattering Aerosol Spectrometer (Aerosol spectrometrie)
De aerosol spectrometer van Grimm is een optische spectrometer welke deeltjes met een snelheid van 1,2 l/min aanzuigt. In de aerosol spectrometer worden de binnenkomende deeltjes achtereenvolgens geordend. De geordende deeltjes worden door een laser straal geleid.

Dit licht wordt verstrooid aan de deeltjes en een deel van het verstrooide licht wordt opgevangen door een fotodetector welke onder een hoek van 90 graden t.o.v. de lichtstraal is geplaatst. Ieder signaal dat wordt verkregen vertegenwoordigt een deeltje. De hoogte van het signaal dat door de fotodetector wordt ontvangen vertegenwoordigt de deeltjesgrootte. Op deze wijze kan dus een spectrum bepaald worden van de aantallen deeltjes en de deeltjesgrootteverdeling.
Middels de aanname dat de deeltjes bolvormig zijn en een aangenomen dichtheid wordt de massaverdeling berekend. Het grote voordeel van aerosol spectrometrie is het simultaan meten van de verschillende deeltjesgroottes en -aantallen, waardoor directe online monitoring van diverse stoffracties met een snelle responsetijd mogelijk is.

De grootste uitdagingen voor stationaire metingen met dit principe zijn de condities van de procesgasstroom. Voor veel processen geldt dat de het vochtgehalte te hoog is om direct aerosol spectrometrie toe te passen. Tevens komen we in de processtromen voorafgaand aan eventuele reinigingsbehandeling een te hoge belading aan deeltjes tegen voor dit meetprincipe. Bij het conditioneren van het gas is het noodzakelijk om onnodige verliezen te beperken. We werken in hoofdzaak met 3 principes:
• Verwarmen
• Verdunnen
• Verwijderen van water met behulp van een permeatiedroger (Nafion®-membraan).

Elke conditioneringstap heeft zijn voor- en nadelen. Voor iedere procesapplicatie zullen we – indien mogelijk - passende conditionering adviseren.
Hierbij rekeninghoudend met:
• Verliezen van vluchtige componenten in aerosolvorm indien de temperatuur toeneemt;
• Toewijzing van massa aan waterdruppeltjes;
• Het aantal deeltjes per volume-eenheid;
• Brekingsindex;
• Dichtheid van de componenten;

In geval de interesse uitgaat naar grovere stofdeeltjes (>1 micron) is de isokinetische monstername een must. Kleinere deeltjes gedragen verdelen zich meer homogeen en dan kan de afwijking als gevolg van het niet isokinetisch bemonsteren klein zijn.
In geval de metingen discontinue zijn, kan het gebruik van een draagbare monitor met juiste conditionering in een geschikte kast een goede oplossing zijn. In geval continue gemeten wordt over langere periode van maanden, of permanent 365 dagen per jaar, bevelen we systemen aan met een duurzaam pompsysteem, geschikt voor continue meting.
Zij zijn verkrijgbaar in 19”rack versie als ingebouwd in een mobiele behuizing. 

Kenmerken  
Range  1 tot 3.000.000 deeltjes/liter / 0,1 µg/m3 tot 10.000 µg/m3
Kanalen  0,25 – 0,28 – 0,30 – 0,35 – 0,40 – 0,45 – 0,5 – 0,58 – 0,65 – 0,7 – 0,8 -1,0 - 1,3 – 1,6 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 5,0 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 10 - 12,5 – 15 - 17,5 – 20 – 25 – 30 – 32 µm
Reproduceerbaarheid  + 3% over de totale range
Monstername debiet  1,2 l/min, constant flow geregeld + 5%
Laser golflengte  660 nm
Meetinterval  minimaal 6 seconden tot 1 uur
Dataopslag  SD card, datalogger
Communicatie RS232, USB, Ethernet
Bediening via PC of bedieningstoetsen
Analoge inputs  3 (0-10V)

 

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok