Monstername en gasconditionering
Ravebo B.V. Is specialist in het leveren van gasanalyzers. Met deze analyzers kunnen verschillende soorten gasstromen geanalyseerd worden zoals processtromen, emissiestromen en restzuurstof in een proces. Maar met alleen een analyzer kan nog geen goede in-line meting worden uitgevoerd. Bij een extractieve meting wordt het te bemonsteren gas uit de procesleiding gehaald. Hiervoor levert en installeert Ravebo B.V. het gehele monstername systeem waarbij wij het systeem en componenten leveren om het gas op een goede manier uit het proces te halen en om uiteindelijk aan te bieden aan de analyzer. Bij het aanbieden van het gas aan de gasanalyzer dient men rekening te houden met: zuurdauwpunt, condensatie en uitwassen van chemicaliën hieronder worden de “toestellen” beschreven welke nodig kunnen zijn voor een goede monstername.

image006

De monsternameprobe
Het monstername traject begint bij de monstername probe, met de probe wordt het te bemonsteren gas uit de leiding gehaald. Om condensatie te voorkomen wordt de gehele probe verwarmd tot boven het dauwpunt. Om stofdeeltjes vanuit de processtroom in het monstername systeem te voorkomen bevat de monstername probe een filterelement. Bij zware stofbelastingen (boven de 2 g/m3 ) kan gekozen worden om de lans welke in de procesleiding wordt gestoken uit te voeren als filterelement met groot filteroppervlak als extra voorfiltratie. De lans welke in de leiding wordt gestoken wordt blootgesteld aan de heersende temperatuur in de leiding, aan de hand van deze temperatuur kan het materiaal van de lans gekozen worden. De lans kan uitgevoerd worden voor processen gassen tot 1800 °C middels bijvoorbeeld een lans vervaardigd uit aluminium oxide. De monstername probes kunnen geleverd worden in verschillende uitvoeringen afhankelijk van de exacte applicatie. Bij een continue analyse systeem kan gebruik worden gemaakt van stationaire probes, voor het nemen van minder frequente analyses kan gekozen worden voor een draagbare probe. De probes kunnen ATEX gecertificeerd of zonder ATEX certificering worden uitgevoerd. Opties als “backpurging” aansluiting en kalibratiegas aansluiting zijn mogelijk op de probes. Backpurging is interessant voor de stationaire probes. Middels het terugspoelen met instrumentlucht, wordt het filter en de probe gereinigd. Dit resulteert in een langere meetduur alvorens onderhoud zal plaats moeten vinden. Het kalibratiegas kan door middel van de kallibratieschakeling worden aangeboden vanaf het begin van het monsternamesysteem hiermee kan gekalibreerd worden vanaf de probe waardoor de responstijd en verliezen van het monsternamesysteem bepaald kunnen worden.

image010

Monstername slangen
Nadat de probe het te analyseren gas uit het proces heeft gehaald moet het gas verplaatst worden van de probe naar de koeler en analyzer. De beste meetresultaten worden verkregen wanneer de sampleleiding vanaf het monstername punt zo kort mogelijk is. Maar in veel gevallen is er een behoorlijke afstand tussen het monstername punt en de analyzer. Om deze afstand zo goed mogelijk te overbruggen leveren wij hoogwaardige monstername slangen gespecificeerd op de proces applicatie. De verwarmde slangen kunnen verwarmd worden tot 200°C, de verwarming vindt plaats doormiddel van elektrische verwarmingmantel welke geïsoleerd is tegen warmteverliezen. De temperatuur van de monsteriname slang wordt geregeld door een Proportioneel, Integrerend en Differentiërende (PID) regeling . Deze regeling zorgt voor de juiste temperatuur in de monstername slang. De PID regelingen welke door ons geleverd worden bij de slang zijn zelf regulerend. De regeling bepaalt zelf zijn tunings parameters en implementeert deze in zijn PID regeling. Hiermee wordt het arbeidsintensieve inregelen voorkomen. Wanneer de meting uitgevoerd wordt in atmosferische condities is het niet altijd noodzakelijk om gebruik te maken van een volledig verwarmd systeem. In die situatie is een verwarmde slang niet noodzakelijk, ook het leveren van niet verwarmde slang behoort tot de mogelijkheden, deze kan geleverd worden in bijvoorbeeld PFTE en RVS. Applicaties waaraan gedacht kan worden bij onverwarmde systemen zijn: het meten van de samenstelling/concentraties in omgevingslucht.

image018

Analyzerkoelers
Afhankelijk van de bedrijfstemperatuur van de analyzer en het te bemonsteren gas moet het monstername gas worden teruggekoeld naar de bedrijftemperatuur van de analyzer. Bij het aanbieden van het te bemonsteren gas met een hogere temperatuur dan de heersende temperatuur in de analyzer zorgt dit mogelijk voor condensatie problemen in de analyzer. Om problemen met condensatie te voorkomen is het noodzakelijk om het monstername gas gecontroleerd terug te koelen. Deze koeler is zo geconstrueerd dat het condensaat een minimale contacttijd heeft met het monstername gas. Hierdoor wordt voorkomen dat componenten uit het monstername gas oplossen in het condensaat en niet geanalyseerd zullen worden. Om het monstername gas terug te koelen kan gebruikt worden gemaakt van twee koeltechnieken, een compressie koeler of een Peltier koeler.

 

image016NOx converters
NOx converters zijn ontworpen om efficiënt NO2 tot NO te converteren vóór de meting door extractieve NDIR-analysatoren. De hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de conversie wordt gekenmerkt door een rendement van meer dan 95% bij hoge debieten, evenals lage onderhoudskosten en een lange levensduur van de converter cartridge. De JNOX serie converters zijn beschikbaar in 4 verschillende modellen, met inbegrip van opties voor bypass stromen met metalen of koolstof converter materiaal; zodat de JNOX serie voldoet aan alle eisen.


Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input