Ravebo kan complete gasanalyse systemen opleveren en onderhouden. Naast de gasanalyzers zelf voor de emissiemeting of de procesmeting wordt uiteraard ook de monstername conditionering geïntegreerd. Bij een extractieve meting wordt het te bemonsteren gas uit de procesleiding gehaald. De conditionering is nodig om het sample in de juiste condities aan te bieden bij de analyzer.

Monstername probeMonstername probe
Het monstername traject begint bij de monstername probe. Om condensatie te voorkomen wordt deze verwarmd tot boven het dauwpunt. Een hoog oppervlakte filter zorgt voor het afscheiden van de vaste deeltjes in de gasstroom. De probe is meestal voorzien van een ingang voor kalibratiegas. Optioneel kan een backpurge systeem worden aangeboden; met een bepaalde frequentie kan de probe met filter gereinigd worden door met instrumentlucht terug te spoelen.

Monstername slangen
Om boven het dauwpunt te blijven met de gasmonstername worden verwarmde slangen toegepast. Verwarmde slangen kunnen hebben vaak een uitwisselbare binnenleiding van PTFE of PFA. Deze zit in een leiding met een elektrische verwarmingsmantel. Daar omheen zit een isolatiemateriaal en het geheel zit in een buitenmantel. Het materiaal van de buitenmantel en de binnenleiding wordt gekozen op basis van de condities waarin de slang geplaatst wordt.

AnalyzerkoelerAnalyzerkoelers
In het geval gebruik gemaakt wordt van “koude” analyzers, is het noodzakelijk voor de analyzer het gas terug te koelen zonder verliezen van de te meten componenten. De gaskoelers zijn zo geconstrueerd dat het condensaat een minimale contacttijd heeft met het monstername gas.  Hierdoor wordt voorkomen dat componenten uit het monstername gas oplossen in het condensaat en niet geanalyseerd worden. Voor stationaire gasanalysesystemen maken we gebruik van hoogwaardige compressorkoelers voor de gasconditionering.

Verdunner monstername en gasconditioneringVerdunners
In bijzondere situaties is het nodig de gasconcentraties gecontroleerd te verlagen voorafgaand aan de gasanalyse. Ravebo ontwerpt en integreert verdunningssystemen voor gasanalyse. Deze kunnen volledig verwarmd zijn en kritische capillairen zorgen voor de juiste verhouding voor de verdunning van het monsternamegas.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok