koelsysteem ontwerp raveboProces- en productie-installaties dienen steeds betrouwbaarder te worden bij een grotere productiecapaciteit. Tegelijkertijd dient dit onder moeilijkere omstandigheden te geschieden door aangescherpte milieueisen. Dit geldt uiteraard ook voor de ondersteunende processen zoals koelsystemen.

Veelal wordt gebruik gemaakt van bronwater dan wel oppervlaktewater. Dit was tot voor kort een relatief goedkope methode. Echter onder invloed van huidige milieueisen zijn de kosten hiervoor fors gestegen en zullen naar verwachting nog verder stijgen. Tevens levert de niet constante watertemperatuur van het oppervlaktewater geregeld koelproblemen op in de zomer.

Loop je tegen een uitdaging aan?
Neem contact op met ons.

De oplossing voor deze problemen is een gesloten koelsysteem. Ravebo levert complete koelinstallaties bestaande uit één of meerdere koeltorens en bijbehorende pompen, regelingen, buffervat en waterbehandeling. De engineering vindt in eigen huis plaats. De installatie inclusief het aanleggen van het verbindende leidingwerk kan door ons verzorgd worden. Uiteraard wordt de gehele installatie bedrijfsklaar opgeleverd.

De installatie wordt geheel op klantenwens samengesteld en op locatie opgebouwd inclusief het aanleggen van het bijbehorende leidingwerk, eventueel met besturings- of regelkast. Tevens zal Ravebo, indien technisch mogelijk, rekening houden met de eventueel door de klant voorgeschreven fabrikaten en uitvoeringen. Een vast onderdeel bij het opleveren is het inbedrijfstellen samen met de opdrachtgever.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Voordelen
• lagere operationele kosten
• verhoogde betrouwbaarheid
• constante watertemperatuur
• lagere milieubelasting
• eventueel productiecapaciteitsverhoging

 

koelsysteemonderdeel koelsysteemengineering koelsystemen