Klanten eisen dat uw producten en/of diensten verbeteren. De overheid stelt dat u dit binnen de steeds verder aangescherpte milieueisen doet. Hiertoe is het van belang voor de continuïteit van uw bedrijf om uw installatie doorlopend aan te passen en te moderniseren ten gevolge van:

  1. Uitbreiding productie capaciteit
  2. Aangescherpte overheidseisen inzake milieu
  3. Terugdringen van het energieverbruik
  4. (ongewenste) toename onderhoudskosten

Ravebo heeft door jarenlange ervaring een enorme kennis opgebouwd als het gaat om het renoveren en optimaliseren van process equipment ten behoeve van vloeistof-gas integratie en vloeistof-gas separatie systemen.

Veel installaties die in de afgelopen decennia zijn ontwikkeld zijn in de basis uitgelegd op de (milieu)eisen die destijds van kracht waren. De toenemende belasting op het milieu, de overlast voor de omgeving met betrekking tot onder andere geuroverlast zijn naar de huidige maatstaven niet meer toelaatbaar. Daarnaast is, als gevolg van de economische omstandigheden, de druk op de producenten ook toegenomen om tegen lagere onderhouds- en operationele kosten meer te produceren. Het gevolg van dit alles is dat de emissiebeperkende installaties op een gegeven moment overbelast raken en niet meer afdoende de afgassen kunnen reinigen.

Een niet te onderschatten factor bij het optimaliseren en vooral vergroten van de capaciteit van scrubbers is het verbeteren van de sproeisystemen. De huidige stand der techniek biedt veel ruimte om factoren als verblijftijd, druppelgrootte, druppelspectrum en waterverdeling in hoge mate te verbeteren.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok