Horizontale geurwasser scrubberIn (chemische) processen kunnen onder bepaalde omstandigheden geurdragende componenten of aersolen vrijkomen en in gasstromen terecht komen. Met het oog op de huidige wetgeving en overlast naar de omgeving is het noodzakelijk dat deze geuren worden verwijderd. 

Met name in de chemische en voedingsmiddelen industrie, is er vaak in meer of mindere mate sprake van een bepaalde geuroverlast. Dit wordt vaak veroorzaakt door relatief kleine gasdeeltjes welke al dan niet stofgebonden zijn. Deze deeltjes worden ook wel eens aerosolen genoemd. De aerosoldeeltjes dienen aan het einde van het proces weer uit de gasstroom verwijderd worden alvorens de gassen naar de buitenlucht worden afgevoerd. Als het aerosol bestaat uit vrij kleine deeltjes (<5 µm) wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van een scrubber. Een dergelijke scrubber is vaak als een verticale kolom gebouwd met verschillende internals / componenten. Het spectrum bepaalt de configuratie van de wasser. Hoe kleiner de deeltjes des te complexer de wasser.

Verticale geurwasser scrubberHet verwijderen van de aerosolen vormt een grote uitdaging daar deze soms zeer moeilijk te verwijderen zijn. Het is echter om eerst noodzakelijk om vast te stellen wat de belading is en hoe het spectrum is met het oog op de configuratie van de wasser. Het meten van geuremissies wordt echter op een andere wijze uitgevoerd dan de meer voorkomende emissiemetingen van gassen. Dit betekent dat een geurwasser ook een andere opbouw heeft dan een gaswasser of stofwasser. Een geurwasser bestaat vrijwel altijd uit een combinatie van meerdere trappen:
1. Oxidatieve wastrap
2. Zure wastrap
3. Basische wastrap
4. Neutrale wastrap

Deze trappen kunnen afzonderlijk maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast.

Geurconcentratiemetingen
Bij sensorische geurmetingen wordt bepaald hoeveel maal een luchtmonster moet worden verdund met schone (geurvrije) lucht, zodat de helft van een panel van proefpersonen het verdunde monster juist niet meer van schone lucht kan onderscheiden. Het verdunningsgetal (=verdund volume/oorspronkelijk volume) is dan de getalswaarde van de geurconcentratie uitgedrukt in geureenheden/m3 lucht ofwel [ge/m3]. De bemonstering ten behoeve van de geurconcentratie metingen gebeurt door van het afgas geurluchtmonsters te verzamelen in Teflon geurmonsterzakken. Van de verzamelde monsters wordt dan de geurconcentratie bepaald.

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok