Geurwasser05

In sommige processen kunnen onder bepaalde omstandigheden geurdragende componenten en/of aersolen in gasstromen terecht komen. Deze systemen worden volledig op klantspecificatie ontworpen om een maximaal rendement te behalen.

Met name in de chemische en voedingsmiddelen industrie, is er vaak in meer of mindere mate sprake van een bepaalde geuroverlast. Dit wordt vaak veroorzaakt door relatief kleine gasdeeltjes welke al dan niet stofgebonden zijn. Deze deeltjes worden aerosolen genoemd. De aerosoldeeltjes moeten in het verloop van het proces weer uit de gasstroom verwijderd worden alvorens de gassen naar de buitenlucht worden afgevoerd. Als het aerosol bestaat uit vrij kleine deeltjes (<5 µm) wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van een scrubber. Zo'n scrubber is vaak als een verticale kolom gebouwd met verschillende internals / componenten (zie tekening rechts). Het spectrum bepaalt de configuratie van de wasser. Hoe kleiner de deeltjes des te complexer de wasser.

Als deze aerosolen geurdragend zijn zullen deze vaak verwijderd dienen te worden. De grootste uitdaging is echter om eerst vast te stellen wat de belading is  en hoe het spectrum is met het oog op de configuratie van de wasser. Het meten van geuremissies wordt echter op een andere wijze uitgevoerd (zie kader) dan de meer voorkomende emissiemetingen van gassen. Dit betekent dat een geurwasser ook een andere opbouw heeft dan een gaswasser of stofwasser. Een geurwasser bestaat vrijwel altijd uit meerdere trappen:

  1. Oxidatieve trap
  2. Basische trap
  3. Neutrale trap

Deze trappen kunnen afzonderlijk maar ook in combinatie met elkaar worden toegepast.


Geurconcentratiemetingen
Bij sensorische geurmetingen wordt bepaald hoeveel maal een luchtmonster moet worden verdund met schone (geurvrije) lucht, zodat de helft van een panel van proefpersonen het verdunde monster juist niet meer van schone lucht kan onderscheiden. Het verdunningsgetal (=verdund volume/oorspronkelijk volume) is dan de getalswaarde van de geurconcentratie uitgedrukt in geureenheden/m3 lucht ofwel [ge/m3]. De bemonstering ten behoeve van de geurconcentratie metingen gebeurt door van het afgas geurluchtmonsters te verzamelen in Teflon geurmonsterzakken. Van de verzamelde monsters wordt dan de geurconcentratie bepaald.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input