Zure dampen afkomstig van een galvanisatie lijn zoals zwavelzuur, salpeterzuur, zoutzuur, mierenzuur, azijnzuur , propionzuur en waterstoffluoride, etc. dienen vanwege milieubescherming afgevangen te worden. Ravebo ontwerpt, levert en installeert hiertoe scrubbers die op een eenvoudige maar effectieve wijze deze afgassen kunnen reinigen.

Het principe van de scrubber berust grotendeels op het neutraliseren van de zure dampen door middel van natriumhydroxide (NaOH) opgelost in water. Dit waswater wordt continu rondgepompt waarbij het natriumhydroxide reageert met het zuur waarbij een absorptiegraad >95% wordt behaald. Een gedeelte van het waswater zal verdampen daar de aangezogen lucht een lage relatieve vochtigheid bezit daar veel ‘droge’ omgevingslucht wordt meegezogen. Het waswaterniveau wordt bewaakt en er zal suppletiewater vanuit een nageschakelde neutrale wastrap worden toegevoerd om het verdampingsverlies en het spuiverlies door indikking te compenseren. De pH waarde wordt met behulp van een NaOH doseersysteem op peil gehouden.
 
In de nageschakelde neutrale wastrap wordt in principe alleen water rondgepompt om eventuele meegevoerde componenten uit te wassen. Hier vindt geen verdamping van water meer plaats en wordt alleen het verdampingsverlies van de NaOH wastrap gecompenseerd. De kwaliteit van het waswater wordt met behulp van een geleidbaarheidsmeter gecontroleerd.
De scrubber wordt vrijwel altijd uit polypropyleen (binnenopstelling) of polyethyleen (buitenopstelling) gefabriceerd daar deze materialen in de eerste plaats corrosiebestendig zijn en daarnaast goed te verwerken en een goede prijs / kwaliteitverhouding hebben. De scrubbers zijn leverbaar in horizontale en verticale uitvoering en kunnen opgebouwd zijn uit één of meerdere secties en met een geïntegreerde vloeistofbuffer of extern separaat buffervat.
 
 
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok