De interesse naar online monitoring van stofblootstelling is in zowel het arbo- als milieusegment eigenlijk permanent aanwezig. Immers een snelle indicatie naar de heersende stofconcentraties geeft de mogelijkheden snel in te grijpen en/of trends vast te stellen, welke eventueel te relateren zijn naar diverse externe invloeden. Graag zetten wij voor u een aantal meetprincipes uiteen voor online stofmonitoring:
1) Nefelometrie;
2) Aerosol Spectrometrie;
3) β-absorptie;
4) TEOM (Tapered Element Oscillating Microbance).

Nefelometrie
Dit meetprincipe wordt zeer veel toegepast bij arbeidsplaatsmetingen. Het principe is gebaseerd op het feit dat deeltjes lichtverstrooiing veroorzaken. Door, eventueel onder een hoek, een detector te plaatsen, kan een signaal gegenereerd worden op basis van de hoeveelheid lichtverstrooiing en daarmee indirect de stofconcentratie. Verwarrend kan zijn dat dit soort meetapparatuur vaak een concentratie in mg/m3 laten zien op de display. Deze waarde is gebaseerd op een bepaalde gedefinieerde “referentie stof”. Meestal verschilt dat met de werkelijke concentratie, bepaald met een gravimetrische referentie methode. Wel bestaat een lineaire correlatie tussen de uitlezing van deze instrumenten en de daadwerkelijke concentratie. Per situatie en/of soort stof is het mogelijk een correctiefactor te bepalen, waardoor de on-line resultaten gecorrigeerd kunnen worden naar de daadwerkelijke concentratie.
In het algemeen wordt laserlicht, golflengtes variërend tussen 750 tot 950 nm, toegepast. De hoek waarin de fotodetector is geplaatst is veelal 90⁰. Nadeel hiervan is dat het laagst mogelijke signaal wordt verkregen, echter is daarmee het effect van lichtabsorptie als gevolg van de deeltjeskleur tevens geminimaliseerd.

Aerosol Spectrometrie
In een aerosol spectrometer worden de binnenkomende deeltjes achtereenvolgens geordend. Dit vindt plaats door gebruik te maken van een inlaatnozzle in combinatie met het gebruik van schone gordijnlucht en het versmallen van het effectieve meetgedeelte (lichtgordijn). Veelal wordt ook hier gebruik gemaakt van laserlicht, maar ook wit licht wordt toegepast. De fotodetector is wederom onder een hoek geplaatst. Ieder signaal dat wordt verkregen vertegenwoordigt een deeltje. De hoogte van het signaal dat door de fotodetector wordt ontvangen vertegenwoordigt de deeltjesgrootte. Op deze wijze kan dus een spectrum bepaald worden van het aantal deeltjes en zelfs de deeltjesgrootte verdeling. Massabepaling bij instrumenten met dit meetprincipe is een berekening gebaseerd op gemiddelde deeltjesgrootte per kanaal, de aanname dat de deeltjes perfect bolvormig zijn en een aangenomen dichtheid. Ook hierbij geldt dat de correlatie tussen de uitlezing en de daadwerkelijke concentratie lineair is. Een bijkomend voordeel van dit meetprincipe is dat direct afscheidingscurven geïmplementeerd kunnen worden. Hierdoor is mogelijk, op basis van de meetresultaten, direct waarden te verkrijgen voor de diverse gedefinieerde fracties als: inhaleerbaar, thoracaal, respirabel, PM10 en PM2.5.

TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance)
Dit meetprincipe wordt tevens veelal toegepast in milieunetwerken voor de bepaling van fijnstofconcentraties. Het luchtmonster gaat over een filter welke is gekoppeld aan een trillend element. Als gevolg van de toename van de stofmassa wijzigt de frequentie van trilling. Deze frequentie vertegenwoordigt de stofmassa. Door het aangezogen volume te kennen kan de stofconcentratie worden berekend. In feite betreft dit meetprincipe een directe massabepaling van het stof. Echter, als bekend, vindt bij de referentiebepalingen tevens onder meer filterconditionering plaats. Mede hierom is het nog steeds nodig om een correctie vast te stellen aan de hand een gravimetrische bepaling als referentie.

β-absorptie
Dit meetprincipe komt vooral voor bij milieunetwerken voor de online bepaling van fijnstofconcentraties. In de instrumenten is een β stralingsbron aanwezig. Het stof dat verzameld wordt op een filter absorbeert deze straling. De verzwakking van de straling a.g.v. de hoeveelheid stof op het filteroppervlak wordt gemeten. Deze maat vertegenwoordigt de stofmassa. Door het aangezogen volume te kennen (debiet x tijd) kan de stofconcentratie berekend worden. Ook bij deze methode wordt de correctie bepaald met een gravimetrische bepaling als referentie.Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input