De detectie van fijnstof gebeurt vaak in omgevingen waar de lucht vrij droog is en de deeltjes aantallen gering zijn. Fijnstof is op te delen in twee fracties:
Primair fijnstof: ontstaat door wrijving. Denk bijvoorbeeld aan het malen van stoffen in de industrie door mengvoerder- of chemiebedrijven. Een ander voorbeeld is winderosie die deeltjes langs gebouwen of rotsen schuurt. Ook bij de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas komt primair fijn stof vrij. Dit primair fijn stof komt rechtstreeks als stofdeeltjes in de lucht.
Secundair fijnstof: ontstaat als moleculen van verzurende stoffen binden tot zouten. Denk dan aan stoffen als stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3). Deze kunnen zich ook aan primair fijnstof hechten.

Als de condities voor de deeltjestellers echter ongeschikt zijn dan moet de gasstroom:
• verdund worden indien het aantal deeltjes aantal te groot is;
• verwarmd worden of onttrokken van water indien het vochtpercentage te hoog is.

Verdunning van gasstromen
Het eerste probleem ontstaat als het aantal deeltjes te hoog is voor de deeltjes analyser. Het is dan niet meer mogelijk om onderscheid te maken tussen de afzonderlijke deeltjes. Om dit te voorkomen kan verdunning worden toegepast om de concentratie deeltjes sterk te verminderen.
Door gebruik te maken van een verdunner, in het onderstaande voorbeeld wordt de luchtstroom verdund met lucht vrij van deeltjes in een verhouding van 1:8.5, ontstaan er echter een aantal neveneffecten waarvoor men moet corrigeren. Er treedt een onevenredig verlies op van het aantal deeltjes met verschillende diameters.
Dit wordt veroorzaakt door botsingen tussen de deeltjes onderling. De kans dat een groot deeltje botst op een ander groot deeltje is groter dan de kans dat een klein deeltje botst op een klein deeltje.

Effecten verdunning:
Voordeel:
• Afname deeltjes aantallen;
Nadeel:
• Onevenredige afname van “grote” deeltjes.

Verwarmen van gasstromen
Een tweede conditioneringsstap is het verwarmen van het gas. Dit is een mogelijkheid wanneer men condensatie verwacht of men wil onderzoeken waaruit de fijnstof bestaat.
Indien wordt gekozen voor het verwarmen van het gas wordt het proces van aerosolvorming omgekeerd. Afhankelijk van de gekozen temperatuur is het mogelijk dat bepaalde organische componenten worden afgebroken en deeltjes verdwijnen in de real time meting. Indien het fijnstof bestaat uit een organische en anorganische fractie wordt het mogelijk om via deze methode iets te zeggen over de samenstelling van het fijnstof.

Effecten verwarming
Voordelen:
• Afname aerosolen.
• Informatie betreffende verhouding organische en anorganische componenten.
Nadeel:
• Verlies van organische fractie indien temperatuur te hoog gekozen wordt.

Chemisch drogen
Een mogelijkheid om zonder verlies van deeltjes water uit de gasstroom te verwijderen is het gebruik van Nafion slangen. Dit is een variant op Teflon waaraan o.a. een sulfonzuurgroep is toegevoegd.
Water wordt door deze groep aangetrokken en diffundeert dan via de sulfonzuurgroepen naar de zijde met de laagste waterconcentratie.

Effecten chemisch drogen
Voordelen:
• Scheiden van waterdeeltjes zonder verlies van organische fractie;
• Zeer snelle verwijdering van water (1e orde reactie)

Nadeel:
• Indien de waterconcentratie aan de buitenzijde groter of gelijk is aan de binnenzijde dan worden er waterdeeltjes aangetrokken i.p.v. onttrokken.

Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input