Gasanalysers NDIR
NDIR meetcellen (Non Dispersive Infra Red) kunnen voor velerlei gassen toegepast worden, zoals bijvoorbeeld CO2, CH4 en CO. De lengte van de meetcellen bepalen mede de range en de detectielimiet van de analyser. Afhankelijk van de praktische toepassing, gewenste nauwkeurigheden en het te meten gas(mengsel) kunnen wij een passend voorstel in orde maken. Afhankelijk van de te meten gassen kunnen de analysers uitgebreid worden naar een multigas analyser voor het meten van 2 tot 4 componenten. Hierbij zijn eenvoudig andere meetprincipes te integreren.

Arbo-Gasanalysers006Single Beam
De eenvoudigste sensoren, zgn. Single Beam, zijn als volgt opgebouwd:
Kenmerken:
- “%”-range
- Hogere drift
- Meeste uitvoeringen mogelijk (draagbaar/wandmontage en 19”rack)
- Meer “indicatieve” meting

Gas Filter Correlation
Arbo-Gasanalysers004Een manier om veel nauwkeuriger te werken is een zogenaamde Gas Filter Correlation cel toe te passen. Hierin is een filtercarrousel verwerkt achter de IR bron met hierin minimaal twee “gascellen”: een of twee met een gekende concentratie van het te bepalen gasmengsel en een met een inert gas. De pulsen vanuit de detector verschillen, afhankelijk van de gas cel welke uit de carrousel achter de IR bron is geplaatst. Op basis van deze pulsen kan heel nauwkeurig de concentratie worden bepaald. De analysers zijn verkrijgbaar als draagbare instrumenten, 19” rack instrumenten en als wand/paneel montage. Afhankelijk van de praktische toepassing, gewenste nauwkeurigheden en het te meten gas(mengsel) kunnen wij een passend voorstel in orde maken. Afhankelijk van de te meten gassen kunnen de analysers uitgebreid worden naar een multigas analyser voor het meten van twee tot vier componenten. Hierbij zijn eenvoudig andere meetprincipes te integreren.
Kenmerken:
- “ppm” -range
- Lage drift
- Beperkter in uitvoeringen, e.e.a. afhankelijk van de range v.h. te meten gas(mengsel)
- Nauwkeurige meting

Arbo-Gasanalysers008 Arbo-Gasanalysers009 Arbo-Gasanalysers011 Arbo-Gasanalysers014
Gasanalyser Draagbaar Wand / Paneel 19" Rack

Toepassingen:
- proces- en eindcontroles, o.m. verbrandingsprocessen en gassamenstellingen;
- veiligheid- en blootstelling monitoring, o.m. anesthesiegassen of CO2;
- monitoren gaszuiverheid;
- kwaliteitscontrole eindproduct.

FTIR analyser
Arbo-Gasanalysers020Een FTIR is een Fourrier Transformatie Infra Rood spectrum analyser waarmee de mogelijkheid bestaat meer dan 50 gassen simultaan kwalitatief en kwantitatief te analyseren. Deze spectrometer biedt hiermee een praktische als een zeer nauwkeurige multigas monitor. Het model DX4015 is een draagbare uitvoering met ingebouwde pomp, speciaal vervaardigd als mobiele applicatie voor het monitoren van omgevingslucht. Voor de meest stabiele resultaten is de meetcel verwarmd op exact 50 ºC en wordt tevens de omgevingsdruk gemeten. Hierdoor kunnen de variaties als gevolg van temperatuur- en drukveranderingen worden gecompenseerd. Aansturing en analyse van de meetdata van de GasmetTM FTIR verloopt middels CALCMET software en een externe PC via RS232 aansluiting. 

Meetprincipe:
Vanuit een Infrarood bron worden alle IR golflengtes simultaan uitgezonden. Het IR licht wordt vervolgens gelijkmatig gesplitst, waarbij het ene deel via een vast opgestelde spiegel terugkomt richting de detector en het andere deel via een spiegel welke modulerend verplaatst. De positie van deze spiegel wordt continu gevolgd met behulp van een laser. De gemoduleerde IR straal gaat vervolgens door een meetcel naar een detector. De elektronica in de analyser berekend het spectrum van het gasmengsel in de meetkamer middels Fourrier transformatie. Het complete IR spectrum wordt dus simultaan gemeten en daarmee is mogelijk meerdere componenten gelijktijdig te analyseren op een snelle en nauwkeurige manier.

Zuurstof analyser voor ruimtebewaking
Arbo-Gasanalysers024
Op het moment dat een stikstoflek optreedt, zal dit resulteren in de verdringing van zuurstof. Een te lage zuursofconcentratie is een risico voor verstikking. Derhalve is permanente zuurstofmonitoring gewenst. Voor de bewaking op voldoende zuurstof in deze omgevingen levert Ravebo B.V. een solide en duurzame zuurstofanalyzer uitgerust met een Zirkoniumdioxide cel.

Arbo-Gasanalysers022Ten opzichte van de conventionele zuurstoftransmitters met elektrochemische cellen geeft dit de volgende voordelen:

  • Duurzame, onderhoudsarme monitor;
  • Lange levensduur meetcel (> 5 jaren);
  • Betrouwbare meettechniek, nauwelijks tot geen drift op de sensor.
Help
RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok Weigeren
Selecteer een afdeling.

Vul een naam in

Invalid Input

Invalid Input

Geef u bericht een onderwerp.

Voer een bericht in.

Invalid Input