Voor veel componenten zijn geen goede detectie-apparatuur en/of analysers beschikbaar. Nog steeds zullen regelmatig luchtmonsters genomen worden, welke achteraf geanalyseerd worden in het laboratorium. Deze methodieken zijn over het algemeen genormeerd en een referentiemethode voor de bepaling van bijvoorbeeld de concentratie stof, respirabel kwarts, organische componenten, dampen, oplosmiddelen etc.

Airsamplers
Vairsampler001erschillende typen persoonsgebonden monsternamepompen zijn leverbaar in de range van 5 ml/minuut tot 12 liter/minuut. Dit kunnen eenvoudige personal samplers zijn tot volledig programmeerbare met dataopslag. Alle modellen zijn constant flow pompen. Dit geldt ook voor onze stationaire monsternamepompen, waarbij hogere debieten gehaald kunnen worden. Voor het verrichten van vezelmetingen leveren wij specifieke pompen voor vrijgavemetingen en bemonstering op goudfilters.

Calibrators
Voor de controle en kalibratie van luchtmonsternamepompen leveren wij verschillende instrumenten zoals:
- Rotameters
- Zeepvliesmeters (manueel)
- Automatisch elektronische zeepvliesmeters
- Automatische "droge" kalibratoren (met grafiet piston)

Monsternamekoppen
phoca thumb l cycloon 001Higgins-Dewell cycloon
Inadembare fractiebemonsteringskoppen zijn speciaal ontworpen om de kleinere stoffracties, die verder in de menselijke luchtwegen reizen en over het algemeen schadelijker zijn, uit elkaar te scheiden. De rendementscurve voor de collectie voldoet aan de normen voor een inadembare curve met een mediaan 50% snijpunt van 4μ. De cyclonen werken door fysieke scheiding van deeltjes, terwijl de conische inhaleerbare kop werkt door gebruik te maken van schuimfilters die PM-fracties kunnen scheiden.

phoca thumb l respicon 001Respicon
Een lichtgewicht, compact apparaat voor het meten van menselijke blootstelling aan deeltjesconcentraties in de lucht op de werkplek. De RESPICON gebruikt een enkele bemonsteringskop om de menselijke luchtwegen te modelleren en tegelijkertijd de drie meest kritische deeltjesfracties te bepalen: inhaleerbaar, thoracaal en respirabel. Deze drie fracties vertegenwoordigen de grootte van deeltjes die geleidelijk dieper in het ademhalingssysteem kunnen doordringen.

phoca thumb l pas 001IOM
De gepatenteerde IOM Sampler, ontwikkeld door J. H. Vincent en D. Mark aan het Institute of Occupational Medicine (IOM) in Schotland, voldoet aan de ACGIH-bemonsteringscriteria voor inhaleerbare deeltjesmassa. De IOM Personal Inhalable Sampler is een geleidende kunststof bemonsteringskop die een herbruikbare 25 mm filtercassette met voorgeschreven filter bevat voor het verzamelen van inhaleerbare deeltjes in de lucht.

phoca thumb l buisjesAdsorptiebuisjes
Veel gasmonsternames worden verricht volgens NIOSH en OSHA methoden. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van adsorptiebuisjes, waardoor het monster geleid wordt. Meest bekend zijn de actieve koolbuisjes. Vervolgens wordt in het laboratorium de te bepalen component chemisch of thermisch gedesorbeerd en geanalyseerd. Verschillende adsorptiebuisjes zijn leverbaar uit zowel glas als roestvrij stoel in verschillende hoeveelheden adsorbens.