Sinds lange tijd is Ravebo voor menigeen een partner op het gebied van service en levering van instrumentatie van arbeidshygiënische meetmiddelen.

Voor diverse organisaties verrichten wij de nodige kalibraties aan hun meetapparatuur en verzorgen we tevens de planning en logistiek daar omheen. De meeste kalibraties en reparaties worden binnen onze eigen faciliteiten uitgevoerd. Dit alles fabricaatonafhankelijk en conform opgestelde procedures aan de hand van geldende meet- en controlenormeringen.

Als gezegd zijn wij ook een gekende partner voor levering van instrumentatie voor metingen en monsternames op de arbeidsplaats. Meestal gaat dit gepaard met een gedegen advies en training.
Het leveringsprogramma voor instrumentatie ten behoeve van blootstellingsmetingen omvat:

  • gasdetectie;
  • gasanalysers;
  • luchtmonsternamepompen en toebehoren;
  • (thermisch) binnenklimaatmonitoren;
  • on-line stof- en aerosolmonitoren;
  • on-line nanopartikel monitoren;
  • geluidmeters en octaafbandanalysers;
  • trillingsmeters.
Gerelateerd

Arbeidsplaatsbemonstering

Arbeidsplaatsbemonstering
Voor veel componenten zijn geen goede detectie-apparatuur en/of analysers beschikbaar. Nog steeds zullen regelmatig luchtmonsters genomen worden, welke achteraf geanalyseerd worden in het laboratorium. Deze methodieken zijn over het algemeen genormeerd en een referentiemethode voor de bepaling van bijvoorbeeld de concentratie stof, respirabel kwarts, organis... [Lees meer]

Fijnstof meettechniek

Fijnstof meettechniek
(Fijn)stofmeting in de binnenlucht en op de werkplek In een aerosol spectrometer worden de binnenkomende deeltjes achtereenvolgens geordend. De Grimm Aerosol Spectrometer maakt gebruik van laserlicht. De fotodetector is onder een hoek van 90 graden geplaatst. Ieder signaal dat wordt verkregen vertegenwoordigt een deeltje. De hoogte van het signaal dat door ... [Lees meer]

Gasdetectie

Gasdetectie
Draagbare gasdetectie Voor betrouwbare persoonlijke bescherming levert Ravebo B.V. robuuste draagbare gasdetectoren. Deze monitoren zijn standaard voorzien van datalogging; zowel de enkelgas monitor als de multigas monitoren. De enkelgasmonitoren zijn voorzien voor het meten van toxische gassen met electrochemische sensoren. In de multigasmonitoren zijn tev... [Lees meer]

Geluidmeters

Geluidmeters
Geluidmeters of geluidniveau meters worden gebruikt voor het meten van de hardheid van het geluid uitgedrukt in decibel (dB). Meestal worden niet alle frequenties in dezelfde mate meegenomen, maar worden er correcties toegepast. Meest bekende toegepaste filter is het A-filter; na correctie is het geluidniveau uitgedrukt in dB(A). Voor arbeidsplaatsmetingen w... [Lees meer]

Indoor Air Quality

Indoor Air Quality
Indoor Air Quality (IAQ) Binnenluchtkwaliteit of Indoor Air Quality (IAQ) omvat in feite een mix van factoren welke samen bijdragen aan onze ervaring van de luchtkwaliteit binnen. Denk hierbij aan onder meer: thermische factoren, geluid en trillingen, licht, ventilatie, biologische en chemische verontreinigingen, fijnstof enzovoorts. YesAir IAQ monitor ... [Lees meer]

Trillingsmeters

Trillingsmeters
Sinds Juli 2005 is de Europese richtlijn van kracht aangaande blootstelling van werknemers aan trillingen. Grenswaarden en actiewaarden ten aanzien van de dagelijkse blootstelling zijn vastgelegd. In het geval van trillingen spreken we over het meten van hand-arm trillingen of het meten van lichaamstrillingen. Voor de nauwkeurige bepaling van deze blootste... [Lees meer]

Onderhoud & kalibratie

Onderhoud & kalibratie
Optimale kwaliteit van uw instrumenten is van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf en uw bedrijfsprocessen. Ravebo kan daar voor u een belangrijke rol in spelen. Wij zijn gespecialiseerd in service van instrumenten op het gebied van proces, milieu, veiligheid, arbeidshygiëne en bedrijfsgeneeskunde. Van controle, kalibratie en reparatie tot even... [Lees meer]

RAVEBO gebruikt cookies om deze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies hebben uitsluitend functionele, communicatieve of analytische doeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Voor meer informatie zie ons Cookie Statement.
Ok