Informatie
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze website wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Eventuele wijzigingen worden zonder voorafgaande mededeling doorgevoerd.

Aansprakelijkheid
Ravebo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: 

  1. het eventueel niet goed functioneren van deze website;
  2. onjuistheden en onvolledigheden van de opgenomen informatie en er kan aan de inhoud dientengevolge geen enkel recht worden ontleend;
  3. schade ontstaan door mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Ravebo website zouden voorkomen;
  4. de inhoud of het gebruik van websites die met de Ravebo website zijn gelinked;
  5. de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Persoonsgegevens
Ravebo verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze door de bezoeker vrijwillig wordt verstrekt. Ravebo gaat er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over Ravebo. Ravebo verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.