Optimalisatie Internals

Optmalisatie Internals koelpakketten

De condities van de internals van koeltorens zijn van groot belang om een zo hoog mogelijk koelvermogen te verkrijgen. Deze internals spelen een grote rol bij de warmteoverdracht tussen het koelwater en de aangezogen omgevingslucht. Onder internals verstaan wij: alles wat binnen een koeltoren ervoor zorgt dat er adiabatische koeling, in de volksmond ook verdampingskoeling genoemd, plaatsvindt. De druppelvangers, sproeiers, koelpakketten, koelroosters of splash-bars zorgen er ieder op hun beurt voor dat een klein deel van het rondgepompte water (± 1,5%) verdampt en dan op deze wijze warmte onttrekt aan het koelwater. Wanneer er om verschillende redenen geen optimale verdamping kan plaatsvinden, gaat dit ten koste van het koelvermogen. Het optimaal bevochtigen van de koelpakketten vindt plaats door gebruik te maken van een open goot systeem met valpijpjes of de modernere variant: sproeileidingen met daaraan gemonteerde sproeiers.

Internals vervangen

De levensduur van de internals wordt door meerdere factoren bepaald welke helaas niet altijd te beïnvloeden zijn. Als een deel van de internals een slechte conditie vertoont is het verstandig dit deel, omwille van capaciteitsverlies, te vervangen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de coherentie tussen de ingaande temperatuur van het koelwater welke over het koelpakket geleid wordt en de uitgaande watertemperatuur in relatie tot de klimatologische omstandigheden. Een andere reden om internals te vervangen kan ook een verhoogde vraag van koelcapaciteit zijn. Er zijn omstandigheden waarbij de capaciteit vergroot kan worden door een ander type koelpakket of gebruik te maken van een koelpakket met een andere maaswijdte. Belangrijk is om tevens een situatie te creëren waarbij de koelpakketten niet te snel zullen vervuilen en daardoor verstoppingen veroorzaken. Het is essentieel om het verdampingsoppervlak te vergroten en daarmee meer koelvermogen mogelijk te maken zonder dat de luchtweerstand in het koelpakket te hoog wordt. Het kan ook voorkomen dat, er als gevolg van debottle-necking van het (productie)proces, de ingaande koelwatertemperaturen stijgen en er geadviseerd wordt om voor een ander materiaal te kiezen, denk bijvoorbeeld PP in plaats van PVC.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Nozzles

De sproeiers, ook wel nozzles genoemd, spelen ook een belangrijke rol op gebied van de koelcapaciteit. De keuze van type sproeier is afhankelijk van druk en kwaliteit van het water, temperatuur, het debiet, te besproeien oppervlakte.

Druppelvangers

Druppelvangers hebben als doel om waterverliezen in de vorm van druppeltjes te beperken. Wanneer de druppelvangers vervuilen kan dit een grotere drukval genereren waarbij de performance van de koeltoren sterk zal teruglopen. Andersom zouden druppelvangers niet toereikend kunnen zijn. Dit wil zeggen dat de ventilator het koelwater door de druppelvanger naar buiten forceert met als gevolg een groter verlies van water (entrainment) waarbij extra veel vers water gesuppleerd moet worden. Het gevolg is dat de operationele kosten flink toenemen door het extra waterverbruik maar vooral door het onnodige verlies aan dure waterbehandelingsproducten. Ravebo kan hierbij ondersteunen door het plaatsen van de geschikte druppelvangers met de juiste afscheidingsefficiëntie. Gezien de levensduur van zowel druppelvangers als koelpakketten (afhankelijk van diverse factoren als bijvoorbeeld waterkwaliteit, bedrijfsomstandigheden en regeling van de koeltoren) is het onvermijdelijk de internals periodiek te vervangen.

Wij hebben voor u de juiste oplossing

Ravebo heeft met haar jarenlange ervaring een goede basis voor het uitvoeren van nauwgezette, periodieke inspecties om daarmee een goed beeld van de koeltoren te schetsen en daarbij een goede inschatting kan geven over zowel de koelcapaciteit als de levensduur. Neem contact met ons op en wij bekijken samen met u de mogelijkheden.