Optimalisatie waterdistributie

Zonder een goede waterdistributie kan een koeltoren niet (goed) functioneren. Als het koelwater niet goed verdeeld wordt over het koelpakket kunnen er problemen ontstaan door middel van vervuiling van het koelpakket. Minder bevloeide delen van het koelpakket hebben de neiging relatief snel te vervuilen door kalkafzetting op het koelpakket. Het gevolg is een kortere levensduur van het koelpakket en een verslechtering van het rendement.

Teruglopende koelcapaciteit

Tevens zal door een ongelijkmatige waterverdeling de luchtstroom door het koelpakket negatief beïnvloed worden waardoor de koelcapaciteit sterk terugloopt. De lucht zoekt immers de weg van de minste weerstand waardoor het koelpakket dat minder goed of niet bevloeid wordt een overmaat aan lucht krijgt. Het gevolg is dat het door koelwater zwaarder belaste deel van het koelpakket nauwelijks voldoende lucht krijgt voor een goede adiabatische koeling.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Tegenstroom koeltoren

Tegenstroom koeltoren De meeste waterverdeelsystemen bestaan uit een zogenaamd gotensysteem of een systeem met sproeileidingen. Op de grotere houten en/of betonnen koeltorens vindt men nog wel eens een gotensysteem. Een gotensysteem werkt op basis van een vloeistofkolom in de goten waarin aan de onderzijde open sproeiers of valpijpjes met daaronder gemonteerde schotels zijn aangebracht. De goten behoren zodanig te zijn gebouwd dat het waterniveau overal gelijk is waardoor de waterverdeling uniform is. Door verzakking of beschadiging van de goten komt de distributie nogal eens in het gedrang waardoor het rendement van de koeltoren sterk terugloopt. Tevens kunnen de onderliggende koelpakketten hierdoor beschadigd raken. Een waterverdeelsysteem met sproeileidingen is over het algemeen een stuk betrouwbaarder en de waterverdeling is vaak beter. Sproeileidingen kunnen ook losraken of stuk gaan waardoor de distributie verslechterd en/of de onderliggende koelpakketten beschadigd kunnen raken. Daarnaast dienen de sproeiers regelmatig gecontroleerd te worden op verstopping door vervuiling of dat de sproeiers nog allemaal aanwezig zijn.

  • Vervangen van sproeiers
  • Repareren / vervangen van het waterverdeelsysteem
  • Ombouwen van watergoten naar sproeipijpen

Kruisstroom koeltoren

Kruisstroom koeltorenHet verdeelsysteem van een kruisstroom koeltoren bestaat over het algemeen uit een grote waterverdeelbak met daarin gemonteerde sproeiers of valpijpjes. Het koelwater wordt op een of meerdere plaatsen in de bak gepompt om zich vervolgens in de waterbak te verdelen. De verdeling van het koelwater vanuit de waterbak via de sproeiers of valpijpjes over het koelpakket geschiedt drukloos. De problematiek met betrekking tot een slechte waterverdeling is vergelijkbaar als die bij een tegenstroom koeltoren.

Voorkomende complicaties

De meest voorkomende problemen bij een kruisstroom koeltoren zijn:

  • verstopte sproeiers;
  • verdwenen sproeiers;
  • lekke waterbak;
  • slecht afgestelde waterverdeel- afsluiters / kleppen;

Bovengenoemde problemen zijn vaak relatief eenvoudig op te lossen maar dienen wel tijdig te worden aangepakt om verdere schade aan het onderliggende koelpakket te voorkomen. Het voordeel van dit type koeltoren is dat de meeste werkzaamheden tijdens bedrijf kunnen worden uitgevoerd als het mogelijk is om de watertoevoer tijdelijk af te sluiten.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.