Koeltorenservice

onderhoud koeltorens

Koeltorens zijn in de industrie, mits goed onderhouden, installaties die betrouwbaar zijn en relatief weinig "aandacht" vragen. Dit wekt vaak de indruk dat wanneer de in- en uitgaande watertemperaturen de koeltoren min of meer constant blijven er geen regelmatige inspecties dienen te worden uitgevoerd. Tegelijkertijd komt het ook voor dat binnen bepaalde bedrijven simpelweg de kennis of de mogelijkheden ontbreken om de koeltoren te monitoren. Het gevolg is dat kostenbesparend preventief onderhoud niet of nauwelijks wordt uitgevoerd.

Onderhoud & Service

Om ervoor te zorgen dat uw, onmisbare, koeltoren in goede conditie blijft verkeren, biedt Ravebo hiervoor de mogelijkheden met een eigen serviceorganisatie. Dit betekent dat Ravebo, in overleg met de klant, op periodieke basis inspecties kan uitvoeren om de daadwerkelijke status van de koeltoren vast te stellen. Aan de hand van de inspectie wordt een rapport duidelijk opgesteld waarin tevens, indien van toepassing, een aantal aanbevelingen is opgenomen om de functie te verbeteren en/of de levensduur te verlengen.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Fabricaatonafhankelijk

Koeltoren onderhoud

Ravebo is fabricaatonafhankelijk en heeft door jarenlange ervaring een enorme kennis opgebouwd om alle specifieke problemen ongeacht merk en type direct te onderkennen en de klant erop te wijzen welke acties eventueel zelf genomen kunnen worden om de koeltoren langer en beter te laten functioneren. In overleg met u zijn wij in staat een maatgesneden onderhoudscontract aan te bieden waardoor tegen minimale kosten uw koeltoren in optimale conditie wordt gehouden.

Wat wij kunnen bieden

Ravebo kan voor u onder andere het volgende verzorgen:

  • periodieke inspecties
  • capaciteitsmetingen
  • onderhoud

Documenten

koeltoren onderhoud

Bij bovenstaande ontvangt u de volgende documenten:

  • inspectierapport
  • meetrapport
  • logboek

Op basis hiervan kunnen wij u een beeld geven ten aanzien van operationele kosten en levensduur.