kid systeem

Om de complexiteit en kwantiteit van eisen, voortvloeiende uit onder andere certificering, te borgen en werkbaar te houden, werkt Ravebo sinds 2008 met een zelfontwikkeld intern opvolg- /goedkeuringssysteem, het Ravebo Kalibratie Identificatie systeem (KID).

In dit softwarepakket zijn alle meetinstrumenten geregistreerd en kunnen handelingen aan deze meetinstrumenten worden gemonitord. Het KID systeem is modulair opgezet en “flexibel” geprogrammeerd zodat veranderingen in wet- en regelgeving, normen en/of wensen van klanten snel verwerkt kunnen worden. Dit systeem stelt ons in staat om onze kwaliteit, transparantie voor onze klanten en onze service op een continue hoog peil te houden.