Certificaat

Na onderhoud en kalibratie (en eventueel justering) wordt ieder instrument voorzien van een kalibratierapport, indien gewenst op de door u aangegeven punten. Naast het rapport ontvangt u een logboek waarin wij de uitgevoerde werkzaamheden omschrijven. Dit logboek geeft snel en overzichtelijk aan wat de staat van uw instrument is. U ontvangt de volgende documenten ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden:

Logboek met daarin de volgende gegevens:
- Firmanaam en adresgegevens van uw organisatie;
- Omschrijving, serienummer en eventueel tagnummer van het instrument;
- Uitgevoerde werkzaamheden;
- Datum uitgevoerde kalibratie en eventueel het eerstvolgende kalibratiedatum.

Kalibratierapport met daarin de volgende gegevens:
- Omschrijving van uw instrument en onze gebruikte standaarden;
- Kalibratieresultaten met naam en handtekening van de uitvoerende specialisten.
- Naam en handtekening van de eindcontrolefunctionaris.

Kalibratiecertificaat met daarin de volgende gegevens:
- Datum uitgevoerde kalibratie en eventueel het eerstvolgende kalibratiedatum.
- Methode van kalibratie.
- Herleidbaarheid van de kalibratie.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!