Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met een mogelijk vernauwde toegang. Er is weinig tot geen luchtcirculatie of zuurstof in de ruimte zelf en er zijn extra gevaren. Deze ruimtes zijn niet gemakkelijk of snel te verlaten. Ook is reddingswerk van buitenaf erg gecompliceerd.

Een besloten ruimte is bijvoorbeeld een tank, riool, reactieketels, putten en sleuven, gierketels, kelders of het kan een dubbele bodem zijn.

Door het Venturi systeem wordt de ruimte vrij gemaakt van schadelijke gassen en dampen en kan er veilig worden gewerkt. Een besloten ruimte is een zeer risicovolle werkomgeving. Hierdoor zitten er veel regels en wetgeving verbonden aan de werkzaamheden in zo een ruimte. Gevaren in een besloten ruimte kunnen zijn:

  • Brand en ontploffing
  • Vergiftiging
  • Bewegende/vallende delen
  • Verstikking
  • Vallen en uitglijden
  • Stroomdoorgang

Besloten ruimtes zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden toch regelmatig betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Voordat een besloten ruimte betreden mag worden, moet eerst een onderzoek naar de gevaren voor vergiftiging, verstikking, bedwelming, brand of explosie worden uitgevoerd. Hier moet dan ook gekeken worden naar de risico’s met betrekking tot alle gevaren die in deze ruimte op kunnen treden en moeten passende maatregelen genomen worden om de deze risico’s te beheersen. Hier hoort ook bij dat de arbeidsplaats zo veel mogelijk vrij moet zijn van obstakels.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Ravebo heeft hiervoor verschillende meet instrumenten beschikbaar voor het meten en vaststellen van het zuurstofgehalte, brandbare en explosieve damp-luchtmengsels en voor het meten van giftige concentraties van gassen en dampen.

Ook produceert Ravebo Venturi Systemen, dat zijn op perslucht werkende robuuste fans, die onderhoudsvrij zijn en een grote capaciteit hebben. Madeko® Venturi Systemen zijn explosieveilig en kunnen probleemloos worden toegepast voor (onder andere) het ventileren van besloten ruimtes en beluchten van (grote) opslagtanks. De Venturi Systemen zijn ook leverbaar in een gemodificeerde uitvoering waardoor ze tevens geschikt zijn om pijpleidingen te ontluchten of gasvrij te maken.

Door het Venturi systeem wordt de ruimte vrij gemaakt van schadelijke gassen en dampen en kan er veilig worden gewerkt.