Nederland en België kennen een enorm netwerk aan uiteenlopende leidingnetten, dit zijn onder andere aardgasleidingen, CO2 leidingen, pijpleidingen voor olieproducten en chemicaliën. Leidingneteigenaren en –beheerders dienen regelmatig onderhoudswerk in en op de leidingen uit te voeren. Daarnaast geldt er een wettelijke verplichting voor periodieke controles en in- en uitwendige inspecties.
Wanneer (pijp)leidingen uit bedrijf genomen moeten worden dienen deze eerst veilig gesteld te worden. Afhankelijk van de toepassing, medium en diameter van de leiding gelden hiervoor verschillende procedures. In bepaalde gevallen gaat het om restgassen van het product te verwijderen en er zijn toepassingen waarbij de leidingen eerst geinertiseerd worden met stikstof waarna de leidingen geventileerd dienen te worden om de stikstof te verwijderen.
Voor het be- en ontluchten worden dure, explosieveilige, ventilatoren en / of zogenaamde airmovers gebruikt. Airmovers zijn vaak grote, zware als conussen uitgevoerde apparaten die met behulp van perslucht een luchtstroom kunnen ontwikkelen.
Het grote nadeel van zowel de ventilatoren als de airmovers is dat deze, door hun afmetingen en hoog gewicht, vooral in het veld erg moeilijk op de locatie te brengen zijn. Tegelijkertijd verbruiken de airmovers erg veel perslucht en hebben ze een hoog geluidniveau. Een hoog persluchtverbruik betekent niet alleen hoge kosten maar ook dat de uitvoerder een grote compressor dient mee te nemen. Daarnaast komen er nogal regelmatig klachten van omwonenden met betrekking tot geluidsoverlast.


Madeko (pijp)leiding ontgasserDe Madeko® Venturi’s en Venturi Systemen zijn speciaal ontwikkeld om met zeer geringe afmetingen een groot volume te kunnen genereren met een kleine hoeveelheid perslucht. De persluchtbesparing ten opzichte van de bestaande airmovers kan oplopen tot meer dan 50%. Tevens houdt dit lage persluchtverbruik in dat er geen grote compressor benodigd is. Een bijkomend voordeel is dat het geluidniveau minder dan 80 dB(A) bedraagt waardoor er geen geluidhinder naar de omgeving zal ontstaan.
Deze apparaten kunnen gemakkelijk door één persoon worden gedragen. De venturi’s kunnen op klantspecificatie worden geleverd waarbij ze eenvoudig met behulp van een draad- of flensaansluiting worden gemonteerd.

Voordelen
- Explosieveilig
- Laag gewicht met geringe afmetingen 
- Laag persluchtverbruik
- Grote capaciteit
- Laag geluidsniveau

De venturi's kunnen, ondanks hun geringe afmetingen, worden toegepast om kilometers lange tracé's te ontluchten. De dynamische onderdrukken kunnen oplopen tot meer dan 25 mbar waardoor de leidingweerstanden eenvoudig kunnen worden overwonnen. Ravebo heeft meerdere afmetingen ontwikkeld waardoor er voor ieder type en maatvoering (gas)leiding een geschikte venturi leverbaar is.