Mita motor control systemMotor Control System
Mita biedt voor de koeltorens een uniek controle en regelsysteem met geïntegreerde frequentie omvormer; MCS, Motor Control System. Het systeem is toepasbaar op alle typen, onafhankelijk van de afmetingen, koeltorens die Mita fabriceert.

De theoretisch minimale uitgaande watertemperatuur van een verdampingskoeltoren is de natte bol temperatuur van de atmosferische omstandigheden gemeten in de lucht direct rondom de koeltorens. De praktisch minimale koudwatertemperatuur is afhankelijk van het rendement van de koeltoren en zal dus enkele graden boven de natte bol temperatuur liggen. Het correcte ontwerp van een koeltoren is gebaseerd op de hoogste natte bol waarde gedurende het gehele jaar met inachtneming van de variabelen op deze temperatuur. Het Motor Control System controleert continu de thermische efficiëntie op basis van de ontwerpgegevens van de koeltoren in functie van de variabele natte bol temperaturen. Het systeem optimaliseert het koelproces doorlopend en voorkomt daardoor dagelijks verliezen (energie, water, etc.) gedurende het gehele jaar. 

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Er is geen PLC geïnstalleerd dus er is ook geen software noodzakelijk. Met behulp van een temperatuur sensor welke in de koudwaterbak is gemonteerd en een vooraf ingesteld setpoint, welke overigens zichtbaar is op het display op de kast, zal de frequentie omvormer het toerental van alle aangesloten elektromotoren regelen.MCS is een eenvoudig, betrouwbaar en efficiënt systeem dat direct op de koeltoren op of afstand geplaatst kan worden inclusief frequentieomvormer in een geschikte IP55 behuizing compleet met een temperatuur sensor.

Mita mcs systemMCS biedt de navolgende voordelen:
• besparing op de energiekosten (elektriciteit);
• beperking van de slijtage of elektromechanische onderdelen en als gevolg hiervan een vermindering van de onderhoudskosten;
• reductie van het waterverbruik;
• verlaging van de kosten voor de waterbehandeling;
• forse daling van het geluidniveau.

Water Control System
Naast het MCS biedt MITA tevens de mogelijkheid om een totaal systeem aan te bieden waarbij de volgende parameters kunnen worden geregeld:
• waterniveau in het/de buffervat(en);
• registreren van ontkalking en anti corrosie additieven;
• registreren van legionella bestrijdingsmiddelen;
• waterverversing op basis van de indikkingfactor.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 


Mita water control system
Bovenstaande parameters zijn van groot belang met het oog op:
• (productie)installatie optimalisatie met behulp van de juiste koeling;
• automatische aanpassing op basis van de koelvraag;
• eliminatie van overbodig spuien en verlies van additieven.
Het systeem is ontworpen voor de automatische controle van het gehele koelsysteem waarbij de voordelen bij een verdampingskoeltoren (open systeem) significant zijn. Het automatische waterbehandelingssysteem is zodanig geconfigureerd dat het verbruik van water en additieven geoptimaliseerd is. Dit systeem is volledig PLC gestuurd.