Sinds lange tijd is Ravebo voor menigeen een partner op het gebied van service en levering van instrumentatie van arbeidshygiënische meetmiddelen.

Voor diverse organisaties verrichten wij de nodige kalibraties aan hun meetapparatuur en verzorgen we tevens de planning en logistiek daar omheen. De meeste kalibraties en reparaties worden binnen onze eigen faciliteiten uitgevoerd. Dit alles fabricaatonafhankelijk en conform opgestelde procedures aan de hand van geldende meet- en controlenormeringen.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Als gezegd zijn wij ook een gekende partner voor levering van instrumentatie voor metingen en monsternames op de arbeidsplaats. Meestal gaat dit gepaard met een gedegen advies en training.
Het leveringsprogramma voor instrumentatie ten behoeve van blootstellingsmetingen omvat:

  • gasdetectie;
  • gasanalysers;
  • luchtmonsternamepompen en toebehoren;
  • (thermisch) binnenklimaatmonitoren;
  • on-line stof- en aerosolmonitoren;
  • on-line nanopartikel monitoren;
  • geluidmeters en octaafbandanalysers;
  • trillingsmeters.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.