Geluidmeters of geluidniveau meters worden gebruikt voor het meten van de hardheid van het geluid uitgedrukt in decibel (dB). Meestal worden niet alle frequenties in dezelfde mate meegenomen, maar worden er correcties toegepast. Meest bekende toegepaste filter is het A-filter; na correctie is het geluidniveau uitgedrukt in dB(A). Voor arbeidsplaatsmetingen wordt ook het C-filter toegepast voor het bepalen van het piekniveau. Het piek geluidniveau wordt dus uitgedrukt in dB(C). Blootstelling aan geluid op de werkplek wordt gemeten volgens NEN-EN-ISO 9612. Mate van geluidhinder of overlast kan ook worden getoetst met geluidmetingen. Deze verlopen vaak over langere tijd en kunnen zelfs langdurige buitenmetingen zijn. NEN-ISO 1996 geeft de nodige handvatten voor deze beoordelingen. Op het moment dat er problemen zijn vastgesteld kan het zinvol zijn een zogenaamde frequentieanalyse uit te voeren. Bijvoorbeeld kan dan vastgesteld worden welk type gehoorbescherming het meest optimaal is of met welke materiaal eventueel isolatie bij de bron toegepast kan worden.

Sonik Geluidmeter
De Sonik is een eenvoudig te bedienen geluidmeter, beschikbaar in klasse 1 of klasse 2. De geluidmeter is eenvoudig uit te lezen middels de optionele dB Data-Pro software of via Cloud-based software waarvoor u kosteloos 1 gebruikersaccount kunt aanmaken. De Sonik-S voorziet in het bepalen van alle parameters voor een beoordeling van geluidblootstelling op de werkplek. De Sonik-SE voorziet tevens in de parameters voor milieumetingen. Frequentieanalyse behoort niet tot de mogelijkheden met dit model.

dBAir geluidmeter
De dBAir is een flexible geluidmeter, beschikbaar in klasse 1 of klasse 2, welke eenvoudig te bedienen is. Men kan de meter automatisch calibreren met gebruik van een geluidcalibrator. De dBAir geluidmeter maakt gebruik van het “Castle Cloud” systeem waardoor u, waar u ook bent en wanneer u wilt, de meetgegevens altijd beschikbaar heeft. Daarnaast kan in de dBAir de meetfile direct als CSV file worden opgeslagen, welke direct is te importeren in Excel. Frequentie en tertsbandanalyse zijn optioneel mogelijk met de dBAir. Deze opties kunnen ook in een later stadium worden toegevoegd.

E- box
De E-box is een flexibel systeem ontwikkeld voor outdoor omgevingsmetingen van geluid en aan geluidhinder. Werkend op lithium batterijen of loodaccu’s kan er ongeveer een maand autonoom gewerkt worden. Een uitbreiding naar werking op zonnepanelen of netspanning is uiteraard mogelijk. De geluidmeter in de E-box betreft een Sonik of een dBAir geluidmeter. Deze zijn eenvoudig uit te lezen middels de PC-software of cloud-based software. Tevens is het mogelijk de E-box uit te breiden met een 3G modem en GPS zodat u waar u wilt en wanneer u wilt “live” de data kan bekijken.

Calibrators
Om de werking van de geluid- en dosimeters te kunnen controleren zijn geluidbronnen leverbaar. Gebruikelijk is de meter voorafgaand aan de meting te controleren en eventueel bij te regelen. Na de meting wordt in de regel nog een eindcontrole uitgevoerd.