Meer mogelijkheden in het controleren en kalibreren van gasanalyse- en gasdetectiesystemen

Recent hebben we onze mogelijkheden nog meer uitgebreid op het gebied van de controles en kalibraties van gasanalyse systemen. Middels gecertificeerde Mass Flow Controllers (MFC), een gasmengleiding en een gevalideerde calculatie kunnen we met gecertificeerde gasmengsels herleidbaar diverse concentraties samenstellen.

We kunnen op deze wijze dynamisch verdunnen vanuit een geconcentreerd gasmengsel en een matrix gas (bijvoorbeeld lucht).

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Hierin is:

Xa : molfractie van de component in het mengsel;
X1a : molfractie van de component in het referentiemengsel;
X2a : molfractie van de component in het matrixgas (onzuiverheid);
Q1a : flow afkomstig van de Mass Flow Controller referentiemengsel;
Q2a : flow afkomstig van de Mass Flow Controller matrixgas.

Pollution FID analyser

Als aangegeven zijn de Mass Flow Controllers gecertificeerd. Uiteraard hebben we controles hierop uitgevoerd. Alle MFC kwamen goed uit de testen aangaande de validatie van de flow, een voorbeeld:

Controlflow MFC

Lineairiteitstest

Met dit systeem kan Ravebo B.V. lineariteitstesten uitvoeren op uw analyser of detector. In de regel zijn signalen van gasmeetapparatuur elektronisch gelineariseerd, waardoor in de praktijk meestal gekalibreerd wordt met een 0-gas en een spangas. We kunnen nu aantonen of de respons van het meetsysteem daadwerkelijk recht evenredig is. Dit door gelijkmatig over het meetbereik meerdere gassen van verschillende concentraties aan te bieden:

Pollution FID Lineairiteitstest

Kruisinterferentietest

Op dit moment kunnen wij vanuit 3 gascilinders mengen. Dit biedt naast de mogelijkheid van controle van de lineariteit, ook een mogelijkheid tot het uitvoeren van kruisinterferentie testen. Bij FID monitoren bijvoorbeeld is bekend dat de zuurstofconcentratie invloed heeft op de uitlezing. Hiervoor voeren wij een zogenaamde zuurstofsynergie test uit. Het effect van verschillende zuurstofconcentraties op de uitlezing kunnen we vaststellen.