Capaciteitsverhoging bij koeltorens

Optimalisatie kan zeer interessant worden wanneer een koeltoren, vooral in de zomermaanden, een tekort aan koelcapaciteit begint te vertonen. Dit kan het gevolg zijn van een verhoogd productieproces dat niet meer door de koeltoren kan worden geproduceerd of het gevolg zijn van de degradatie van de koeltoren. De eerste gedachte is dan ook dat de koeltoren vervangen moet worden door een nieuwe, grotere koeltoren. Wanneer het tekort aan koelcapaciteit zich binnen een bepaalde marge voordoet, zijn het optimaliseren van aanpassingen of het vergroten van de koelcapaciteit zeer gunstige opties. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de koeltoren structureel nog in goede staat is, zodat het economisch en technisch haalbaar is.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Werkzaamheden aan de koeltoren

Bij het optimaliseren van koeltorens kan Ravebo vooraf met zelf ontwikkelde rekenprogramma's het maximaal te behalen resultaat bepalen. Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Vervanging van splash bars door hoog rendement koelpakketten; het contactoppervlak wordt hierdoor aanzienlijk vergroot waardoor een effectievere verdamping ontstaat en een betere luchtverdeling.
  • Vervanging van de druppelafscheiders door versies met een hoger rendement kan het driftverlies aanzienlijk verminderen, wat leidt tot waterbesparing en minder verspilling van dure additieven.
  • Verbetering van de waterdistributie resulteert in een gelijkmatigere waterverdeling, een lager drukverlies en als gevolg daarvan een grotere koelcapaciteit.
  • Verhoging van de luchtstroom: hoe meer lucht er wordt verplaatst, hoe meer water er kan worden verdampt, waardoor de adiabatische koelcapaciteit toeneemt.