Airjet staalvorm nozzelHomogene straalvorm
Bij de straalbreedte meting worden de airjets in een hiervoor speciaal geconstrueerde opstelling gemonteerd. Met een anemometer wordt de luchtsnelheid op vooraf bepaalde afstanden bij verschillende drukken loodrecht op de luchtstraal gemeten. De hierbij gemeten luchtsnelheden bepalen de straalvorm van de airjet. Door de compacte vorm van de airjet ontstaan rondom de uittrede hoge snelheden doordat omgevingslucht wordt meegevoerd (entrainment). Door dit verschijnsel hebben de Madeko Airjets een zeer homogene straalvorm.

Meer blaaskracht
Blaaskracht is vaak de bepalende factor in veel toepassingen waar met perslucht geblazen wordt. Onze metingen tonen aan dat de Madeko Airjets zelfs bij grote afstanden nog een hoge blaaskracht vertonen. Door dit voordeel is het mogelijk met minder blaaspunten toch het maximale resultaat te behalen terwijl het persluchtverbruik lager is.

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Airjet geluidniveau grafiekLager geluidniveau
Bestaande perslucht nozzles blazen de perslucht domweg door een gat. De daarbij optredende turbulentie veroorzaakt een onaangenaam hard fluitend geluid. Dergelijke geluiden kunnen zelfs bij een relatief gering geluidniveau voor overlast zorgen bij medewerkers en zelfs concentratieproblemen veroorzaken. Voorschriften, zoals de geluidsniveaus op de werkplek weergegeven in DIN EN IS0 961 2 dienen de veiligheid van de medewerkers. De Madeko Airjets dragen bij aan een geluidarmere omgeving en werkplek.

Geringer persluchtverbruik
De opwekking van perslucht vraagt veel energie. Daar de energiekosten bij de productieprocessen een groot aandeel van de totale kosten bepalen kan met behulp van de juiste nozzles veel bespaard worden. De Madeko Airjets zijn zodanig geconstrueerd dat ze minder perslucht bij dezelfde werking dan standaard persluchtnozzles verbruiken. De besparingen kunnen oplopen tot 30%.