Persluchtmond In veel industrieën is perslucht een energiedrager van vitaal belang voor het droogblazen, koelen en transporteren, wegblazen, reinigen, losblazen en mengen waarbij processen op een economische worden gerealiseerd. De veelheid aan applicaties heeft nog steeds niet de limiet bereikt. In al deze toepassingen zijn er twee aspecten die in overweging dienen te worden genomen.

Perslucht genereren is erg duur en het hoog frequente geluid; dit komt voornamelijk voor bij hoge drukken en bij het gebruik van eengats nozzles en zal het gehoor beschadigen. Het is daarom belangrijk om perslucht op economische wijze toe te passen en moderne technieken te gebruiken om een laag geluidniveau te creëren.
De ontwikkeling van de meerkanaals nozzles met speciaal gevormde uitblaasopeningen voorkomen geluidbevorderende turbulenties bij de luchtuitstroom waardoor het geluidniveau aanmerkelijk is gereduceerd. Tegelijkertijd is er een vooruitgang geboekt met betrekking tot de efficiëntie van de nozzle. 

Uw probleem is onze uitdaging.
Neem contact op met ons!

 

Het is dus mogelijk om het geluidniveau te reduceren en daarnaast ook het persluchtverbruik maar toch een constante, hoge blaaskracht te realiseren. Dit positieve effect is voornamelijk bereikt door de centrale luchtstroom te verdelen in kleinere luchtstroompjes. Het positieve effect is hier grotendeels bereikt door de perslucht evenredig te verdelen over de verschillende uitstroomopeningen. De uitstroom van de perslucht over alle openingen leidt tot een gelijkmatig beeld dat daarbij uitermate krachtig blijft.

Niets missen van Ravebo?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

Voordelen
• Comfortabeler werkomgeving door reductie van het geluidniveau tot 12 dB(A);
• Een lager persluchtverbruik doordat er meer blaaskracht voorhanden is bij een lagere persluchtdruk;
• Een krachtiger en meer gerichte luchtstroom op grotere afstand waarbij de efficiëntie aanmerkelijk is verbeterd.